Jesteśmy ludźmi początku. I nadziei

Agnieszka Napiórkowska Agnieszka Napiórkowska

publikacja 04.09.2017 23:44

Zgodnie z tradycją, w "Klasyku" w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 uczestniczył ordynariusz łowicki.

Z biskupem ordynariuszem społeczność "Klasyka" modliła się potrzebne łaski w nowym roku szkolnym Z biskupem ordynariuszem społeczność "Klasyka" modliła się potrzebne łaski w nowym roku szkolnym
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

W Zespole Szkół im. ks. Konarskiego w Skierniewicach uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny uroczystą Eucharystią, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Andrzej F. Dziuba. Razem z biskupem Mszę św. w kościele NSPJ na Widoku sprawowali ks. Piotr Karpiński, dyrektor "Klasyka", i ks. Mariusz Makowski. O oprawę muzyczną tradycyjnie zadbał chór szkolny, prowadzony przez Mariannę Rzeszotarską. Razem z uczniami o mądrość, siły, otwartość na wiedzę prosili dla uczniów także nauczyciele i rodzice.

- Przychodzimy do ołtarza, by rozpocząć nowy rok szkolny. By uzyskać od Chrystusa łaskę początku – mówił, witając zebranych, ks. Karpiński. – Pan Bóg daje nam co jakiś czas okazję rozpoczynania na nowo. O łasce początku mówi powołanie Piotra na apostoła. Najpierw zniechęcenie po bezowocnym połowie i polecenie Jezusa, by wypłynąć na głębię i zarzucić sieci. Pan Jezus lubi początek dobra i nam błogosławi. Wszyscy dzisiaj - 470 uczniów, ponad 60 nauczycieli i pracowników - jesteśmy ludźmi początku i prosimy, by Pan Bóg ten początek pobłogosławił - mówił ks. Karpiński.

W dalszych słowach dyrektor "Klasyka" podkreślał, że początek wywołuje jednocześnie spojrzenie w przyszłość. - A ta rodzi pytanie: jaka ona będzie? Być może w obliczu licznych zmian i przeobrażeń oświaty pojawia się strach lub niepewność. Chrześcijańska postawa wobec przyszłości daje się opisać jednym słowem: nadzieja. My w przyszłość patrzymy z nadzieją. Mamy nadzieję tym bardziej, że czujemy się dobrze "zaopiekowani". Przez Chrystusa, który działa w Kościele, i przez Kościół - mówił ks. Karpiński. Zwracając się do ks. biskupa, dyrektor podziękował za jego troskliwą obecność, która w ostatnim czasie przyjęła kształt także szerokich remontów i modernizacji, by szkoła była piękniejsza i nowocześniejsza.

Biskup Dziuba podkreślał, że zebrani stają przed obliczem Pana jako wspólnota, która zmierza do Niego, dziękując za miniony czas wakacji, ufając, że Jego oblicze będzie towarzyszyć im hojnością łask. Podkreślał, że szkoła formuje człowieka integralnie. - Wszyscy kochamy tę szkołę, bo ona pokazuje nam oba oblicza, ona jakby namacalnie daje fides et ratio (wiarę i rozum). Może dlatego czasem trzeba iść pod górkę. Ale to nie jest syzyfowa praca, bo my - jak zapewniało nas słowo Boże - czujemy, że Duch Pański spoczywa na nas, że Duch Pański nas posłał. I w tym dziele umacnia, czego dowodem jest ranga tej szkoły, czego dowodem jest radość z tego, że nasz zespół jest znany nie tylko w okolicy, ale i Polsce. Dlatego z nadzieją wchodzimy w nowy rok, ufając, że Boża opieka, Boże towarzyszenie szkole pozwoli nam być wiernym tym ideałom, które legły u podstaw tej szkoły i które konsekwentnie realizujemy. Trzeba je jednak ciągle potwierdzać. Niech Duch Pański pozwala, byśmy zwiastowali w szkole Dobrą Nowinę o Bogu, który kocha człowieka - mówił bp Dziuba.

Po Eucharystii uczniowie przeszli do szkoły, gdzie odbyło się spotkanie w klasach z wychowawcami.