Pokaż się nam!

mk

dodane 07.01.2018 17:00

Szedłeś w Orszaku Trzech Króli? Rozpoznaj się na zdjęciu i wygraj nagrodę.

Pokaż się nam!

Nasi reporterzy relacjonowali przebieg orszaków, które przeszły ulicami miast naszej diecezji. Ich uczestników uwiecznili na setkach fotografii.

Co trzeba zrobić, żeby wygrać zestaw atrakcyjnych gadżetów „Gościa Niedzielnego”?

Przejrzyj odpowiednie galerie i znajdź zdjęcie, na którym zostałaś(eś) uchwycony. Zapamiętaj nazwę galerii i numer fotografii.

Zrób sobie selfie lub zdjęcie w tym samym stroju, w którym byłaś(eś) na orszaku.

Swoją fotografię wyślij mejlem na adres: lowicz@gosc.pl. W tytule mejla napisz „Konkurs Pokaż się nam! - zgłoszenie”, a w treści podaj nazwę galerii i numer zdjęcia, na którym się odnalazłaś(eś), swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mejlowy oraz numer telefonu.

Musisz się śpieszyć - nagrodzimy pięć osób, które jako pierwsze przyślą zgłoszenia.

Galerie zdjęć z Orszaków Trzech Króli znajdziesz tutaj:

Regulamin konkursu znajdziesz na następnej stronie.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU „POKAŻ SIĘ NAM!”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest redakcja „Gościa Łowickiego”

Adres organizatora: ul. Seminaryjna 6, 99-400 Łowicz, lowicz@gosc.pl

Data rozpoczęcia konkursu: 07.01.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.01.2018 r.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które 6 stycznia 2018 roku uczestniczyły w Orszakach Trzech Króli na terenie diecezji łowickiej

Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

1. Uczestnik, który rozpoznał się na zdjęciu umieszczonym w galerii na stronie lowicz.gosc.pl musi przesłać na adres: lowicz@gosc.pl  swoje zdjęcie w stroju, w którym występował 6 stycznia 2018 roku w Orszaku Trzech Króli.

2. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

5. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” fotografii uczestnika w stroju, w którym występował 6 stycznia 2018 roku podczas Orszaku Trzech Króli.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub GIF w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe: lowicz@gosc.pl

Tytuł wiadomości powinien brzmieć: „Konkurs Pokaż się nam! - zgłoszenie”.

W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Nagrody otrzyma pięć osób, które jako pierwsze przyślą e-mailem na adres: lowicz@gosc.pl swoje zdjęcie w stroju, w którym uczestniczyły 6 stycznia 2018 roku w Orszaku Trzech Króli, podadzą nazwę galerii zamieszczonej na stronie lowicz.gosc.pl oraz numer zdjęcia, na którym się znajdują.

 

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie są zestawy gadżetów „Gościa Niedzielnego”. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą.

 

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko zgłaszającego pracę, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

Nazwiska osób nagrodzonych w konkursie opublikujemy na stronie: lowicz.gosc.pl

do 14 stycznia 2018 roku.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia zadań konkursowych oraz

wyboru uczestników konkursu.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.