Czworo z maksymalnym wynikiem

ps, mk

publikacja 05.04.2018 10:59

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Z tej okazji w ZSP nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu zorganizowany został konkurs poświęcony temu świętemu.

Laureaci konkursu Laureaci konkursu
Piotr Sumiński

W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce wzięło udział 41 uczniów - 11 dziewcząt i 30 chłopców. Przebieg zawodów miał nowoczesną formę. Na internetowej stronie szkoły w zakładce "Kącik katechetyczny" w wyznaczonym w regulaminie dniu i o określonej godzinie zostały umieszczone link do filmiku o życiu św. Stanisława Kostki oraz jego żywot. Po upływie jednej godziny młodzieży przekazano 49 pytań. Odpowiedzi należało przysłać przez dziennik elektroniczny do jednego z członków jury. Na ich udzielenie młodzież miała 24 godziny.

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności oceniała liczbę poprawnych odpowiedzi. W dalszej - czas nadesłania arkusza z odpowiedziami. Cztery osoby uzyskały maksimum punktów. Według czasu ich przysłania, uplasowały się następująco: 1. Adam Gałązka, 2. Marek Molenda, 3. Marta Kurczak, 4. Konrad Śliwiński.

Cała czwórka otrzyma książki, które zostaną wręczone podczas uroczystości pożegnania maturzystów 27 kwietnia.

Dla wszystkich uczestników zmagań przeznaczone są gadżety ofiarowane przez łowicki oddział "Gościa Niedzielnego". Ciekawostką jest, że pierwsza praca z odpowiedziami nadesłana została już po upływie 36 minut od ukazania się pytań. Ostatnia praca trafiła do skrzynki w dzienniku elektronicznym na 49 sekund przed upływem czasu wyznaczonego w regulaminie.

Pomysłodawcą konkursu był Piotr Sumiński, szkolny katecheta. Do współpracy zaprosił Grzegorza Chojnackiego, nauczyciela historii, ks. Radosława Sawickiego oraz Łukasza Stańczyka, który obywał w szkole praktyki katechetyczne (Łukasz Stańczyk jest studentem teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie). Wszyscy wymienieni stanowili skład komisji konkursowej.

Konkurs miał wzbogacić i sprawdzić wiedzę z zakresu znajomości życia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, promować jego kult, włączyć szkołę w obchody Roku Świętego Stanisława Kostki, zachęcić młodzież do poznawania żywotów świętych, kształcić wśród uczniów umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim i korzystania z multimediów.