Sport w moim życiu...

as

|

Gość Łowicki 27/2018

dodane 05.07.2018 00:00

Kapituła Nagród i Wyróżnień przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przyznała wyróżnienia osobom z naszej diecezji.

▲	W środku z dyplomami stoją Adam Sondka i ks. Andrzej Sałkowski. ▲ W środku z dyplomami stoją Adam Sondka i ks. Andrzej Sałkowski.

Wręczenie Ogólnopolskiego Wyróżnienia, bo taką nazwę nosi ta nagroda, odbyło się podczas czerwcowej 28. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sportowców na Jasną Górę. Uhonorowani zostali ci, którzy – według kapituły – bezinteresownie wdrażają ideę wychowywania dzieci i młodzieży poprzez sport i rekreację oparte na zasadach etyki i wiary katolickiej, a przez to przybliżają młodych do Boga. Po Mszy św. w bazylice i złożeniu przez sportowców przed cudownym obrazem Matki Bożej ślubowania sumienności, pracowitości na treningach i przestrzegania zasad fair play odbyło się spotkanie w auli im. o. Kordeckiego. O przyznanie nagród dla działaczy sportowych z diecezji łowickiej wnioskował ks. Sebastian Antosik, diecezjalny duszpasterz sportowców.

Kapituła przyznała wyróżnienia ks. Andrzejowi Sałkowskiemu, proboszczowi parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybnie, od lat zaangażowanemu w organizację rozgrywek piłki nożnej ministrantów i lektorów w naszej diecezji, oraz wspierającym te rozgrywki przedsiębiorcom Adamowi Sondce i Mirosławowi Mordzakowi. Nagrodę przyznano także Marcinowi Kowalikowi, dziennikarzowi „Gościa Łowickiego”, który relacjonuje rozgrywki na łamach GN i na stronie internetowej.

– Jest to dla mnie znaczące wyróżnienie. Sam fakt odebrania go na Jasnej Górze, w obecności tylu osób, jest czymś niesamowitym. Sport w moim życiu jest bardzo ważny. Zawsze staram się wspierać sportowe inicjatywy. Ta nagroda mnie mobilizuje do jeszcze większego wysiłku, ponieważ w przyszłym roku diecezja łowicka organizuje Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza i będę starał się, żeby ta impreza wypadła jak najlepiej – mówi A. Sondka.