Dziękczynienie za obecność

Agnieszka Napiórkowska Agnieszka Napiórkowska

publikacja 20.07.2018 12:54

W najbliższą niedzielę jubileusz 100. rocznicy powrotu do Łowicza będą świętowały siostry bernardynki.

Siostry bernardynki serdecznie zapraszają na uroczystości jubileuszowe Siostry bernardynki serdecznie zapraszają na uroczystości jubileuszowe
Archiwum sióstr bernardynek

Do udziału w niedzielnej uroczystej Mszy św. o godz. 10 zaproszeni są mieszkańcy, władze kościelne i zakonne, a także miasta i powiatu oraz wszyscy przyjaciele wspólny zakonnej. Eucharystii przewodniczyć będzie bp Wojciech Osial. Po Mszy wspólnota zaprasza wszystkich uczestników uroczystości na poczęstunek. Przy okrągłym jubileuszu siostry bernardynki proszą o modlitwę i wsparcie, by uroczystość była uwielbieniem Boga, wzbogaceniem życia duchowego oraz łączyła się z radością ze 100-lecia niepodległości Polski.

W związku z jubileuszem specjalny list wystosował pasterz diecezji bp Andrzej F. Dziuba. Ordynariusz napisał: „Setna rocznica powrotu Sióstr Bernardynek do Łowicza, po dwudziestoletniej kasacie klasztoru przez władze zaborcze, to czas szczególnej radości i dziękczynienia Bogu za tak znaczącą, wielowiekową obecność Sióstr w naszym środowisku. Poprzez trwanie w samotności i milczeniu, przez słuchanie słowa Bożego, sprawowanie świętej liturgii oraz praktykę ascezy osobistej składacie Kościołowi Łowickiemu szczególne świadectwo miłości Boga i człowieka, wypraszając potrzebne łaski do działalności duszpasterskiej. Niech ten błogosławiony czas Jubileuszu wypełnia modlitwa uwielbienia i dziękczynienia za dar całej Waszej Rodziny Zakonnej oraz za wezwanie każdej z Was po imieniu do ściślejszego zjednoczenia się z Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. (...) Życzę wszystkim Siostrom, by – zasłuchane w głos Ducha Świętego – podążały drogą wyznaczoną im przez Bożą Opatrzność. Niech Święty Franciszek z Asyżu, mistrz Waszego trwania przy Jezusie – przez swą naukę oraz przykład autentycznego życia Ewangelią i głębokiej kontemplacji – pomaga Wam wzrastać każdego dnia w Bożej miłości”.