Antidotum na demoralizację

Teresa Bibik, Marcin Kowalik

|

Gość Łowicki 40/2018

publikacja 04.10.2018 00:00

Podczas konferencji podkreślano, jak ważne jest towarzyszenie dziecku w odkrywaniu własnej drogi i powołania w dzisiejszym dynamicznym, pełnym wyzwań, szans i możliwości świecie.

Podczas wykładu psycholog Bogna Białecka wskazała  na zagrożenia związane z seksualizacją oraz na sposoby radzenia sobie z nimi. Podczas wykładu psycholog Bogna Białecka wskazała na zagrożenia związane z seksualizacją oraz na sposoby radzenia sobie z nimi.
Archiwum Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”

W Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach odbyła się konferencja „Jak wspierać dzieci i młodzież, by chronić i pomagać w rozwoju”. Spotkanie, przeznaczone dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i dyrektorów placówek oświatowych, odbyło się na kanwie minionego VIII Tygodnia Wychowania i towarzyszyło mu motto: „W poszukiwaniu drogi”. Intencją organizatorów było wskazywanie na potrzebę wspierania przez dorosłych rozwoju dzieci i młodzieży.

Konkretne działania

Pierwszą prelegentką konferencji była Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl. W swoim wystąpieniu „Etapy rozwoju dziecka a edukacja seksualna” poruszyła temat zagrożeń w harmonijnym rozwoju młodego człowieka. Wymieniła trzy obszary: po pierwsze – seksualizację, która redukuje i zawęża bogatą, wszechstronną osobowość i tożsamość młodego człowieka jedynie do sfery jego płciowości; po drugie – pornografię, która uprzedmiotawia człowieka, niszczy zdrowe i prawidłowe więzi międzyludzkie, budując fałszywy obraz relacji intymnej, a także bardzo często uzależnia, zmieniając strukturę mózgu przez nadprodukcję dopaminy; permisywną edukację seksualną według standardów WHO.

– Istnieją liczne wyniki badań, z których jasno wynika, że edukacja typu B, czyli biologiczna, o charakterze permisywnym, obecna od lat na Zachodzie, a stawiająca sobie za cel nauczenie młodzieży używania antykoncepcji (a jeśli ta zawiedzie – sięgania po środki wczesnoporonne lub aborcję), ma katastrofalne dla niej skutki. Dane z 2008 r. wskazują na 7 tysięcy legalnych aborcji nastolatek w 9-milionowej Szwecji, podczas gdy w 38-milionowej Polsce, gdzie obowiązuje edukacja seksualna typu A, czyli wychowanie do abstynencji seksualnej, odnotowano 42 legalne aborcje nieletnich. W Polsce od lat obserwujemy też najniższą w Europie liczbę zakażeń wirusami HIV i HPV wśród nastolatek – mówiła B. Białecka. Ważną częścią wystąpienia było przedstawienie konkretnych działań, które stanowią antidotum na omawiane zagrożenia. Są to m.in.: dobra edukacja medialna, która pozwoli młodym ludziom mądrze korzystać z mediów (w przypadku młodszych dzieci – kontakt z internetem tylko w obecności dorosłego, który pomoże zaplanować i kontrolować czas, ocenić czy zinterpretować oglądane treści), wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie, dobra edukacja seksualna wpisująca tę sferę życia w szerszy kontekst pozostałych wymiarów człowieczeństwa (ciało, umysł, emocje, duchowość, relacje), działania na rzecz ograniczenia seksualizujących treści w mediach i w produktach dla dzieci i młodzieży oraz dostarczanie rodzicom narzędzi służących poprawie komunikacji i budowaniu trwałych relacji.

Nawigacja i ważne pytania

Podczas konferencji wystąpił także Kamil Zwierz, wiceprezes Zarządu Fundacji „Centrum Życia i Rodziny”, który zaprezentował działania fundacji w celu ochrony wartości życia i rodziny oraz przedstawił ogólnopolski program wspierający działania wychowawcze „Szkoła przyjazna rodzinie”. Program ten jest odpowiedzią na zagrożenia, na które wskazywała w wykładzie B. Białecka. Po przerwie kawowej, przygotowanej przez uczniów klasy gastronomicznej Zespołu Szkół nr 3, odbyły się warsztaty multimedialne „Nawigacja w rodzinie”. Ich uczestnicy zastanawiali się i szukali odpowiedzi na pytania: „Czy potrafię słuchać? Czy moje dziecko jest uzależnione od internetu lub telewizji? Jakim językiem miłości mówię ja, a jakim mój współmałżonek oraz moje dziecko?”. Prezentowane filmy i wypowiedzi znanych autorytetów dawały do myślenia i pobudzały do refleksji nad własną postawą wychowawczą, nad relacjami w rodzinie, a także pozwalały uświadomić sobie, które dziedziny wymagają szczególnej uwagi, naprawy, uzdrowienia. Konferencja została zorganizowana przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” we współpracy z parafią Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach, przy wsparciu finansowym miasta.