Od Babska do Żyrardowa

Agnieszka Napiórkowska

|

Gość Łowicki 50/2018

publikacja 13.12.2018 00:00

– Jestem misjonarzem i wiem doskonale, jak dotkliwy dla wiernych jest brak kapłanów. W Polsce jeszcze tego nie doświadczamy. Ale módlmy się, by w naszej diecezji nie zabrakło księży, którzy odpuszczą nam grzechy i nakarmią nas Ciałem Chrystusa – mówił o. Józef Zwoliński.

▼	W Babsku na zakończenie Mszy św. modlono się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. ▼ W Babsku na zakończenie Mszy św. modlono się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

W pierwszą niedzielę Adwentu ruszyła inicjatywa parafialnych dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne w diecezji. Każdego dnia jedna z parafii przez cały dzień zanosi prośby do Boga w tej intencji. O kolejności wspólnot podejmujących modlitwę decyduje alfabetyczny spis parafii. Jako pierwsza szturm rozpoczęła parafia św. Antoniego z Padwy w Babsku. Ostatnia będzie wspólnota Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie. Wówczas rozpocznie się druga tura modlitw.

Drastyczny spadek

Do każdej parafii dotarł list napisany przez bp. Andrzeja F. Dziubę, będący zaproszeniem do włączenia się w modlitwę. „Z wielką troską jako pasterz diecezji patrzę na coraz mniejszą liczbę młodych ludzi, którzy pragną przeżywać swoje życie jako kapłani diecezji łowickiej. Liczba alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu spadła z 60 alumnów w początkach do 16 w roku obecnym. W niektórych parafiach jestem zmuszony pomniejszać liczbę posługujących tam kapłanów. Innych Pan Bóg doświadcza poprzez choroby czy osiągnięty wiek. Powołania rodzą się z modlitwy, dlatego zwracam się z prośbą o modlitwę o powołania kapłańskie do łowickiego seminarium. Proszę kapłanów, aby w każdej parafii w I niedzielę miesiąca było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania. Również, za Radą Kapłańską, pragnę powołać dzieło nieustającej modlitwy o powołania kapłańskie. Każda parafia na zmianę, według ustalonego porządku, począwszy od I niedzieli Adwentu, niech gromadzi się w kościołach, aby błagać Boga o nowe i święte powołania do naszego seminarium” – napisał ordynariusz. Na stronie internetowej diecezji zostały zamieszczone zestawy czytań biblijnych, a także komentarze do pierwszego czytania i Ewangelii, objaśniające tajemnicę Bożego powołania w świetle wybranych tekstów biblijnych, przygotowane przez ks. Mariusza Szmajdzińskiego. Mogą one posłużyć jako szkice do homilii, teksty rozważań podczas nabożeństwa słowa Bożego lub adoracji Najświętszego Sakramentu w parafialnym dniu modlitw o powołania.

Prośba do chorych

W Babsku modlitwa przypadła w parafii na ostatni dzień rekolekcji przygotowujących wiernych do Bożego Narodzenia. Poprowadził ją o. Zwoliński CSSp, proboszcz parafii w Cielądzu, głoszący rekolekcje. – Niech ta nasza modlitwa wyprosi cud licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego – mówił na wstępie kaznodzieja. – Proszę was, by nie ograniczyła się ona tylko do dnia dzisiejszego. Proszę, aby nie była tylko modlitwą w kościele, ale niech będzie wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy. Módlmy się wszyscy o powołania! Niech modlą się dzieci i dorośli. Niech modlą się zdrowi i chorzy, aby ta błagalna modlitwa po pewnym czasie stała się modlitwą dziękczynienia – mówił o. Józef. Kapłan, przywołując sytuacje misyjne, przekonywał, że o powołania najskuteczniej modlą się chorzy. Jak mówił, w Afryce seminaria zapełniały się po tym, gdy o modlitwę o powołania poproszono osoby chore na trąd i cierpiące z powodu różnych chorób. Ich modlitwa była i jest zawsze skuteczna – przekonywał kapłan. Na zakończenie Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wszyscy wierni z o. rekolekcjonistą i ks. Andrzejem Kamińskim, proboszczem parafii, prosili Boga, by powołał młodych ludzi do służby w Kościele łowickim.