Bóg jednym z nas

bp Andrzej F. Dziuba

|

Gość Łowicki 51-52/2018

dodane 20.12.2018 00:00

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele „Gościa Łowickiego”!

▲	Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i mocy płynącej z betlejemskiej stajenki życzy także redakcja. ▲ Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i mocy płynącej z betlejemskiej stajenki życzy także redakcja.
Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

Święty Jan przypomina w Prologu: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Zatem Syn Boży wziął na siebie „człowieczy los”. Już nie trzeba Boga szukać w bezkresie niebios, stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. Bóg się rodzi w Betlejem, aby pomóc człowiekowi, aby uczynić go bardziej prawdziwym człowiekiem, będącym obrazem Boga.

To po to staje się małym dzieckiem, rodząc się w nieludzkich warunkach, abyśmy mogli stać się wielcy, podobni do Boga. Zawsze poniżenie dla Boga jest gwarancją wywyższenia człowieka. Językiem, którym mówi dziś, jest słowo Boże – to język miłości, brzmiący bardzo harmonijnie w każdym otwartym sercu. Kto słucha takiego języka, ten ma szansę zapomnieć języka zła, gniewu i nienawiści, i zacząć mówić oraz żyć również miłością. Święto Bożego Narodzenia pozwala odkryć prawdziwe oblicze Boga właśnie w Jezusie betlejemskim. Jest to oblicze Boga, który bezgranicznie ukochał człowieka i nieustannie czeka na jego odpowiedź. Bóg chrześcijan, rodzący się w Betlejem, ma twarz dziecka. Jest to znak, żebyśmy miłością otoczyli dzieci, czyli tych bezbronnych, zdanych na miłość lub jej brak ze strony dorosłych. Okazana miłość to m.in. dobre słowo, życzliwy uśmiech, pomoc materialna. Nie bójmy się być dobrzy w stosunku do najmniejszych. Pragniemy także przyjąć dar nowego roku 2019, powierzając siebie samych, naszych bliskich oraz całą Ojczyznę i świat Bożej Opatrzności, która w darze Betlejemskiego Dziecięcia rodzi wielkie nadzieje i jednocześnie je umacnia. Wejdźmy w świętowanie Bożego Narodzenia i w rok 2019 z błogosławieństwem: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.