Pierwsi w Polsce

monas

|

Gość Łowicki 12/2019

publikacja 21.03.2019 00:00

W Łowiczu od 1 września licealiści będą się uczyć, jak bronić się przed agresją w sieci.

▲	Porozumienie podpisali: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiaka, wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek oraz starosta łowicki Marcin Kosiorek. ▲ Porozumienie podpisali: sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot, rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiaka, wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek oraz starosta łowicki Marcin Kosiorek.
Archiwum MON

Ministerstwo Obrony Narodowej, Politechnika Łódzka, Polska Grupa Zbrojeniowa i Liceum Ogólnokształcące im. J. Chełmońskiego w Łowiczu zawarły porozumienie w sprawie uruchomienia pilotażowego programu nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa. „Chcemy, żeby docelowo w każdym województwie funkcjonowała przynajmniej jedna klasa partnerska programu »Cyber.mil z klasą« o profilu cyberbezpieczeństwo” – czytamy na stronach MON. Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie ministerstwa w piątek 15 marca.

Na jego mocy resort zobowiązał się do udzielania wsparcia merytorycznego i eksperckiego. Ministerstwo będzie wspierało szkołę także w organizacji praktyk dla uczniów biorących udział w projekcie. Po stronie Politechniki Łódzkiej będzie zapewnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją programu nauczania, który przygotuje powiat, wraz z rozszerzeniem przedmiotów z zakresu matematyki i informatyki oraz zapewnienie kadry naukowo-dydaktycznej.

– Porozumienie zawarte dzisiaj ma charakter pilotażowy i dotyczy utworzenia klasy w Łowiczu, dzięki zaangażowaniu lokalnego środowiska, także dzięki zaangażowaniu silnego środowiska akademickiego, jakim jest Politechnika Łódzka – zaznaczył wiceminister Tomasz Zdzikot.

Warto wspomnieć, że oprócz utworzenia klas współpraca w ramach zawartego porozumienia obejmuje także przygotowanie kadry pedagogicznej, udostępnianie specjalistycznych pracowni informatycznych oraz pracowni z zakresu technologii informatycznych dla uczniów i nauczycieli objętych programem.