Rawa Mazowiecka. Pierwsi Rycerze Kolumba

Agnieszka Napiórkowska Agnieszka Napiórkowska

dodane 23.03.2019 23:29

W sobotę 23 marca w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy św. o 18.00 zostało wprowadzonych do zakonu Rycerzy Kolumba 5 mężczyzn z parafii.

Rawscy Rycerze Kolumba. Rawscy Rycerze Kolumba.
Archiwum ks. Bogumiła Karpa

Jak czytamy na oficjalnej stronie, Rycerze Kolumba "są katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim, w wypadku wojny czy katastrofy".

Ta zasłużona organizacja katolicka angażuje mężczyzn także do pogłębionego życia wiarą i czynem. Wszędzie tam, gdzie działają, są pomocą dla proboszcza w sprawach parafialnych. Na prośbę ordynariusza bp. Andrzeja F. Dziuby pierwsza wspólnota Rycerzy Kolumba w diecezji łowickiej powstaje w Rawie Mazowieckiej, ale jest otwarta na mężczyzn z całej diecezji.

Specjalny obrzęd wtajemniczenia, w którym mogli uczestniczyć tylko rycerze oraz nowi kandydaci, odbył się w historycznej sali refektarza pojezuickiego kolegium. Nowych członków do grona Rycerzy Kolumba przyjęli bracia z Tomaszowa Mazowieckiego. Ksiądz Bogumił Karp, proboszcz parafii, zaprasza chętnych do powiększania rawskiej wspólnoty.