Noc z Jezusem i mieszkańcami nieba

Marta Cypel, Magdalena Gorożankin, Agnieszka Napiórkowska

|

Gość Łowicki 45/2019

publikacja 07.11.2019 00:00

W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych w różnych miejscach odbywały się modlitewne czuwania, tzw. Noce Świętych, korowody, orszaki czy bale.

Łęczyca. W parafii św. Andrzeja Noc Świętych przebiegła pod hasłem: „Świętość w młodości ducha”. W wydarzenie zaangażowały się dzieci i młodzież z Łęczycy i okolicznych miejscowości, które swoją postawą, ale także strojami zachęcały, by celebrować życie i iść drogą świętości. Młodzi zaprezentowali dwie pantomimy, w których przypomnieli, że należy żyć w prawdzie, a Duch Święty każdemu chrześcijaninowi udziela daru duchowej młodości.  W centrum spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu. Łęczyca. W parafii św. Andrzeja Noc Świętych przebiegła pod hasłem: „Świętość w młodości ducha”. W wydarzenie zaangażowały się dzieci i młodzież z Łęczycy i okolicznych miejscowości, które swoją postawą, ale także strojami zachęcały, by celebrować życie i iść drogą świętości. Młodzi zaprezentowali dwie pantomimy, w których przypomnieli, że należy żyć w prawdzie, a Duch Święty każdemu chrześcijaninowi udziela daru duchowej młodości. W centrum spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu.
Archiwum parafii św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Inicjatywy te były alternatywą dla pogańskiego Halloween, z którym łączyła je tylko data. Zamiast pustej dyni, upiorów i strachów były relikwiarze, przebrania za świętych i adoracje. Wszędzie wybrzmiewała prawda, czym jest świętość oraz że każdy – duży, mały, gruby, chudy – może świętym być.