Nie pałac, ale ludzkie serce

Agnieszka Napiórkowska

|

Gość Łowicki 48/2019

publikacja 28.11.2019 00:00

– Podczas odpustu parafialnego po raz pierwszy zobaczyłam makietę naszego kościoła. Będzie przepiękny. Chcemy jak najszybciej zacząć prace. Jesteśmy gotowi – mówi Barbara Stańko.

Nie pałac,  ale ludzkie serce Agnieszka Napiórkowska /Foto Gość

W czwartek 21 listopada, gdy w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, najmłodsza rawska parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej obchodziła 9-lecie istnienia. Dzień później w parafii rozpoczęło się 40-godzinne nabożeństwo przygotowujące wiernych do odpustu parafialnego. Rekolekcje poprowadził ks. prał. Tomasz Trafny z Watykanu. W niedzielę podczas Sumy odpustowej wierni po raz pierwszy zobaczyli makietę kościoła, którego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Atrybuty królewskie

Podczas Sumy, której przewodniczył rekolekcjonista, przy ołtarzu stanęli także ks. Bogumił Karp, dziekan rawski, i ks. Konrad Świstak, proboszcz parafii. W Eucharystii uczestniczyła rzesza wiernych, m.in. członkowie grup i stowarzyszeń, a także młodzież ze sztandarem z Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II. Z parafianami modlili się również Robert Wojtecki i Anna Niemczyk-Wojtecka, córka śp. Stanisława Niemczyka, który zaprojektował rawską świątynię. Goście zdecydowali się kontynuować dzieło pana Stanisława, podejmując się trudu wznoszenia kościoła. Prowadzący rekolekcje ks. Trafny, ukazując Chrystusa jako Króla Wszechświata, omówił siedem atrybutów, które przysługują królowi: poddaństwo, królestwo, pałac, korona, tron, berło i pieczęć.

– Chrystus radykalnie zmodyfikował myślenie o królu i królestwie. Jego poddanymi stają się wszyscy, którzy uznają Go za Mesjasza. Jego królestwo nie jest związane z terytorium, z podbijaniem i łupieniem. Nie jest połacią ziemi, ale wspólnotą wierzących – mówił. Jak podkreślał, Chrystus zmodyfikował także pozostałe atrybuty. – Pierwszym miejscem zamieszkania Jezusa ma być nie pałac, a ludzkie serce. To jest bardzo ważne. Gdy chcecie zbudować Bogu dom, musi On najpierw zamieszkać w waszych sercach. Dopiero gdy tak się stanie, będziecie zdolni zbudować Mu piękny dom – budowlę – przypomniał. Omawiając kolejne atrybuty, kapłan wskazał na koronę nie ze złota, ale z cierni, która pokazuje, że Chrystus wziął na siebie cały dramat ludzkiego bólu. Tronem Zbawiciela był krzyż, na którym Bóg zawarł nowe przymierze z ludźmi, a berłem – Jego obietnica, słowo, którym panował nad demonami, żywiołami. Ostatni atrybut – pieczęć – to przymierze zawarte w chrzcie świętym. Sakrament chrztu wyciska w nas znamię przynależności – tłumaczył kapłan.

Świadectwo i błogosławieństwo

Podczas Eucharystii, tuż przed procesją z darami, architekci do ołtarza przynieśli makietę kościoła. Wizualizację ustawiono u stóp Matki Bożej Fatimskiej, której proboszcz i parafianie zawierzyli dzieło budowy. Architekci na zakończenie Mszy św. zostali poproszeni o skierowanie do wiernych kilku słów. Ci jednak, zamiast przemawiać, odmówili modlitwę do św. Józefa. – Swoją wiarą dali nam świadectwo, które mówi o opiece Maryi i dzieci fatimskich. Wierzę, że Matka Boża dała nam te dzieci, abyśmy tu budowali kościół i się nawracali – mówi ks. Świstak. – Budujemy dla Króla. To jest proste, ale i trudne do wyjaśnienia. Żal mi, że tego dnia nie doczekał pan Stanisław, nasz architekt, kochany człowiek, sługa Maryi. Nasz kościół był 20. świątynią, którą projektował. Obaj chcieliśmy, żeby to był dom. Na ostatnim nabożeństwie fatimskim powiedział, że marzył, żeby kościół to było niebo. Robiąc nasz projekt, chorował na raka, był naznaczony cierpieniem. Ufam, że na takim fundamencie uda się zrealizować to dzieło. Mamy Boże znaki, więc mamy nadzieję, że się uda – dodał ks. Świstak.

Podczas Sumy odpustowej, którą zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem, miało miejsce jeszcze jedno niezwykłe wydarzenie. Było nim przekazanie społeczności rawskiego „Katolika” błogosławieństwa papieża Franciszka. Dokument mówiący o tym, że Ojciec Święty błogosławi szkole, jej uczniom, nauczycielom i dyrekcji, jednocześnie zapewniając o modlitwie, wręczył licealistom ks. Trafny. Otrzymany dar wzruszył młodzież. – Jesteśmy szkołą, która ma duchową łączność z następcami św. Piotra. Jan Paweł II jest naszym patronem, a teraz jeszcze otrzymaliśmy błogosławieństwo od papieża Franciszka. To dla nas wielkie wyróżnienie. Czujemy, że na starcie dostaliśmy bardzo dużo. Wiara i rozum to dwa filary tej szkoły – powiedziała Weronika Rzeźnicka.