Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich

ks. msz, an

publikacja 11.06.2020 23:25

W wielu parafiach diecezji procesje z Najświętszym Sakramentem odbywały się tylko wokół kościoła. W parafii pod wezwaniem św. Rocha w Boczkach było inaczej. Wierni na uroczystą Eucharystię nie przyszli do świątyni. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową.

Tegoroczna trasa procesji przebiegała przez wieś Boczki Chełmońskie. Tegoroczna trasa procesji przebiegała przez wieś Boczki Chełmońskie.
Archiwum ks. M. Szmajdzińskiego

Wierni, wśród których nie brakowało także osób spoza parafii, po Eucharystii wzięli udział w procesji. Za Jezusem Eucharystycznym szli ministranci, lektorzy i osoby w strojach ludowych. W barwnej procesji obok monstrancji niesiono także liczne chorągwie oraz duży drewniany różaniec i figurę Michała Archanioła.

Tegoroczna trasa procesji przebiegała przez wieś Boczki Chełmońskie. Ołtarze dla Mszy św. polowej oraz I i IV podczas procesji zostały ustawione przy domach, gdzie mieszkają chorzy, których w każdy pierwszy piątek miesiąca odwiedza z Komunią św. ks. Mariusz Szmajdziński, proboszcz. Także i w uroczystość Bożego Ciała kapłan udzielił im Komunii św. Przy III ołtarzu uczestnicy procesji modlili się za zmarłych.

Myślą przewodnią procesji było wielkie dziękczynienie. I tak przy pierwszym ołtarzu dziękowano za to, że Pan Jezus jest zawsze z nami. Przy drugim - za to, że w czasie pandemii nikt z wiernych nie zachorował. Przy kolejnym ołtarzu parafianie dziękowali Bogu za to, że zachowuje parafię, tutejsze ziemie, gospodarstwa i domy od zniszczeń, kataklizmów i wszelkich żywiołów, w tym od suszy. Warto wspomnieć, że modlitwa o deszcz była intencją na nabożeństwach majowych i dla kół Żywego Różańca. Przy ostatnim ołtarzu dziękowano za zgodę i jedność w parafii.

Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich  Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich

Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich Boże Ciało w Boczkach Chełmońskich