Zakończenie klas VIII w Szkole Podstawowej w Międzyborowie

Magdalena Gorożankin Magdalena Gorożankin

publikacja 26.06.2022 21:09

Przez osiem lat zdobywali wiedzę, doświadczenia, eksperymentowali, dostosowywali się do bieżących sytuacji i warunków. Z sukcesami zakończyli nie tylko ósmą klasę, ale również Szkołę Podstawową. Od września zaczną nowy etap.

Radość zakończenia kolejnego etapu nauki przeplatała się z łzami wzruszenia, tęsknoty, ale i wdzięczności. Radość zakończenia kolejnego etapu nauki przeplatała się z łzami wzruszenia, tęsknoty, ale i wdzięczności.
Magdalena Gorożankin /Foto Gość

W całej Polsce uczniowie, nauczyciele i rodzice rozpoczęli wakacje. Zakończenie roku szkolnego zawsze niesie za sobą wiele emocji. Jest ich więcej, gdy czas rozstać się ze szkołą, by zacząć nowy etap nauki. 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Jagielskiego naukę na poziomie podstawówki zakończyło 108 uczniów. Od lat w placówce nauczyciele stawiają nie tylko na wiedzę, ale także stwarzają przestrzeń i możliwości, by dzieci i młodzież rozwijali swoje talenty sportowe i artystyczne. Przy wielu obowiązkach, lekcjach, zajęciach dodatkowych wychowawcy, nauczyciele, rodzice i uczniowie nie zapominają także o edukacji społecznej - nawiązywaniu relacji, komunikacji interpersonalnej, szacunku, kulturze osobistej, kreatywności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. 

22 absolwentów odebrało specjalne wyróżnienia i statuetki za wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły, i godne jej reprezentowanie.   22 absolwentów odebrało specjalne wyróżnienia i statuetki za wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły, i godne jej reprezentowanie.
Magdalena Gorożankin /Foto Gość

Tym trudniej było się rozstać ze szkołą, gronem pedagogów i kolegami, z którymi osiem lat spędzali wspólnie większość dni. Podczas ostatniego przestawienia słowno - muzycznego, uczniowie podsumowali lata spędzone w międzyborowskiej placówce. Swoją opowieść oparli na podróży pociągiem. Wraz z kolejnymi stacjami, przybywało bagażu doświadczeń, ale również zmieniały się perspektywy, a horyzonty poszerzały się. Stacją początkową była klasa I SP, docelową - klasa I w szkole średniej. 

Za wspólnie spędzone lata dziękowali wychowawcom - i sobie wzajemnie - uczniowie, ale także rodzice.   Za wspólnie spędzone lata dziękowali wychowawcom - i sobie wzajemnie - uczniowie, ale także rodzice.
Magdalena Gorożankin /Foto Gość

Wręczanie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych, statuetek, pucharów, a nawet kwiatów trwało, bo wielu uczniów zakończyło edukacje sukcesami. Przed nimi czas wakacji, ale także podejmowania decyzji o dalszych etapach edukacji, wyborze odpowiedniej szkoły i wejścia w nową rzeczywistość. 

W intencji absolwentów, ale także uczniów pozostałych klas, nauczycieli i rodziców sprawowana była Msza św., by wszyscy dobrze przeżyli czas odpoczynku i w pełni sił wrócili do miejsca nauki i pracy.