• facebook
 • rss
 • Nowy biskup w Łowiczu

  mk, nuncjatura.pl

  dodane 24.12.2015 12:06

  W wigilię Bożego Narodzenia papież Franciszek mianował ks. dr. hab. Wojciecha Osiala biskupem pomocniczym diecezji łowickiej.

  Biskup nominat Wojciech Tomasz Osial urodził się w 1970 r. w Łowiczu. Po zdaniu matury w rodzinnym mieście w 1989 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej, na terenie której był wówczas Łowicz. Po utworzeniu w 1992 r. diecezji łowickiej ostatni rok studiów kończył w nowo utworzonym seminarium duchownym w Łowiczu.

  Po święceniach kapłańskich w 1995 r. został skierowany na studia specjalistyczne z katechetyki na Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, które ukończył doktoratem z nauk wychowawczych w 2001 r. na podstawie pracy naukowej nt. antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 r. został doktorem habilitowanym m.in. na podstawie rozprawy: "Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku".

  W diecezji łowickiej od 2001 r. jest notariuszem kurii, referentem ds. katechetycznych i wizytatorem nauki religii. W latach 2001-2005 uczył religii w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. Od 2005 r. jest członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Łowickiej, a od 2013 r. cenzorem publikacji religijnych w tejże diecezji. W 2014 r. został mianowany kanonikiem honorowym Katedralnej Kapituły Łowickiej.

  W ramach aktywności naukowej od 2001 r. jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. W latach 2001-2004 podejmował wykłady zlecone w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej. Od 2009 jest wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, a od 2015 r. ma wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  W związku z przygotowaniem katechetycznym jest proszony o konsultacje nie tylko na terenie swej diecezji, ale także Polski. Od 2005 r. jest konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach jak również członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki, a od 2006 r. jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 r. został członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

  Wśród zainteresowań biskupa nominata są wycieczki po górach, zwiedzanie oraz dobra lektura.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  Zapisane na później

  Pobieranie listy

  Reklama

  przewiń w dół