Bez przyzwolenia na zło

W środę 8 maja w żyrardowskiej "Resursie" odbyło się spotkanie o przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Na zaproszenie komendanta powiatowego policji w Żyrardowie podinsp. Dariusza Sipaka przybyło wielu gości, m.in.: zastępca mazowieckiego komendanta policji mł. insp. Marek Świszcz, mazowiecki kurator oświaty Karol Semik, prezydent Żyrardowa Andrzej Wilk, zastępca prezydenta Grzegorz Obłękowski, prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, dr Agnieszka Pisarska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prokurator Piotr Lewandowski oraz przedstawiciele Wydziału Oświaty, dyrektorzy szkół, psychologowie i pedagodzy szkolni, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Wydziału Prewencji oraz Zespołu Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Głos zabrał mł. insp. Marek Świszcz, który podkreślał, jak ważne jest bezpieczeństwo, ale i wychowanie dzieci i młodzieży. Zwracał również uwagę no to, że nie należy przechodzić obojętnie obok niewłaściwych zachowań młodych ludzi, gdyż wzbudza to w nich poczucie przyzwolenia. Następnie głos zabrał kurator Karol Semik, który zwracał uwagę głównie na potrzebę edukacji w szkołach oraz większej współpracy z rodzicami. Kolejnym referentem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, który szczególną uwagę poświęcił potrzebie budowy skutecznych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży żyrardowskiej. Zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji podinsp. Agnieszka Guza zaprezentowała film pt. „Więzienie – stracony czas”, który ukazuje, jak brak świadomości i odpowiedzialności młodego człowieka może przekreślić młodość. Następnie głos zabierali kolejni z zaproszonych gości, którzy przedstawiali zagadnienia związane z demoralizacją i przestępczością nieletnich oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku. Dzięki tym prezentacjom bardzo szczegółowo i wnikliwie ukazane zostały sytuacje problemowe żyrardowskiej młodzieży oraz możliwe sposoby edukacji, pomocy i działania poszczególnych instytucji w celu poprawy sytuacji. Po oficjalnej części rozpoczęła się żywa dyskusja wśród zaproszonych gości, której efektem było wypracowanie i przyjęcie wspólnych form i metod działania w celu zapobiegania takim zdarzeniom w przyszłości.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..