Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

W mantolecie i rokiecie

Biskup Andrzej F. Dziuba przyznał księżom godności kościelne. Nominacje do końca trzymane były w tajemnicy.

Ordynariusz łowicki uhonorował kapłanów na spotkaniu opłatkowym. Z grona kanoników honorowych do kanoników gremialnych przeniósł: ks. kan. dr. Dariusza Kuźmińskiego w Kolegiackiej Kapitule Skierniewickiej, ks. kan. dr. Stanisława Banacha, ks. kan. Waldemara Okurowskiego, ks. kan. Pawła Olszewskiego, ks. kan. Ryszarda Pajdę i ks. kan. dr. Stanisława Puchaczewskiego w Archikolegiackiej Kapitule Łęczyckiej oraz ks. kan. Wiesława Wasińskiego w Katedralnej Kapitule Łowickiej. Po konsultacjach z kanonikami poszczególnych kapituł w randze kanonika honorowego do kolegiat zostali włączeni: ks. dr Adam Domański i ks. dr Adam Kostrzewa do Kolegiackiej Kapituły Skierniewickiej, ks. Józef Chojnicki, ks. Tadeusz Jaros, ks. Bolesław Kuśmirek, ks. senior Czesław Młynarczyk, ks. Ryszard Staszewski, ks. Franciszek Urbaniak, ks. senior Janusz Wesołowski i ks. Bogusław Zawierucha do Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej oraz ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, ks. Tomasz Jackowski, ks. Adam Matysiak, ks. dr hab. Wojciech Osial do Katedralnej Kapituły Łowickiej. Przywilej rokiety i mantoletu otrzymali: ks. Henryk Andrzejewski, ks. Ireneusz Cieślak, ks. Jan Janik, ks. Piotr Kalisiak, ks. Dariusz Karpiński, ks. Krzysztof Krawczyk, ks. Maciej Mroczkowski, ks. Zygmunt Rzetelski, ks. Zbigniew Strzałkowski, ks. dr Artur Szczepanik, ks. Mirosław Targaszewski, ks. Tomasz Trzciński, ks. Kazimierz Wojtczak, ks. Janusz Zabłocki i ks. Mariusz Zembrzuski.

Przywilej noszenia rokiety i mantoletu jest zazwyczaj pierwszą godnością honorową, którą mogą otrzymać księża w diecezji. Kapłanów, którzy otrzymali to wyróżnienie, często nazywa się kanonikami, choć formalnie nimi nie są. Mogą używać rokiety (komży) z fioletowym podbiciem oraz mantoletu (peleryny) w kolorze czarnym. Nadanie im tego przywileju jest formą docenienia kapłana za pracę dla parafii i diecezji. Wyżej w hierarchii godności kościelnych stoją kanonicy honorowi i gremialni. W diecezji łowickiej przypisani są do trzech kapituł, które również mają swoją gradację. Najważniejsza jest Katedralna Kapituła Łowicka. Powstała już w XV w. jako Prymasowska Kapituła Łowicka. Z chwilą powstania diecezji łowickiej zmieniła nazwę. Jeszcze starsza jest druga w hierarchii kapituła łęczycka. Powstała ok. 1140 r. przy kolegiacie w Tumie. Niestety w 1819 r. imperator Imperium Rosyjskiego Aleksander I Romanow zarządził jej kasatę i kolegiata straciła swoją rangę. W 1993 r. bp Alojzy Orszulik podniósł tumski kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego do godności archikolegiaty i erygował na nowo kapitułę. Najmłodsza jest kapituła skierniewicka. Powołał ją bp Orszulik w 2003 r. przy kolegiacie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Różnica między kanonikami honorowymi i gremialnymi ma źródło w przeszłości. Kanonicy gremialni posiadali tzw. prebendy (majątek związany z daną kanonią, przeznaczony na utrzymanie), zabierali też głos na zebraniach kapitulnych. Honorowi mieli tylko prawo do tytułu, do miejsca w stallach kanonickich (bogato zdobionych ławkach ustawionych w prezbiterium) i do oznak na szatach. Ubiór oraz obowiązki kanoników określa statut każdej z kapituł. Obecnie podstawowym ich zadaniem jest spełnianie uroczystych funkcji liturgicznych w katedrze i kolegiatach. Kanonicy w naszej diecezji mają prawo do noszenia sutann z fioletowymi guzikami i obszytych fioletowym sznurkiem, fioletowego pasu, biretu z fioletowym pomponem oraz pierścienia. Różnice są w strojach chórowych, zakładanych przy ważnych uroczystościach. O ile wszyscy noszą fioletowy mantolet, to już kanonicy łowiccy komżę podbitą fioletem oraz na pozłacanym łańcuchu distinctorium w postaci równoramiennego krzyża pokrytego niebieską emalią, ze złoconymi promieniami i z nałożonym na nim białym orłem w koronie. Na rewersie krzyża jest wizerunek NMP Wniebowziętej. Kanonicy łęczyccy – komżę podbitą czerwienią oraz distinctorium na pozłacanym łańcuchu w postaci równoramiennego krzyża pokrytego czerwoną emalią ze złoconymi promieniami i z nałożonym na nim białym orłem w koronie. Na rewersie widnieje wizerunek św. Aleksego z napisem: „Sanctus Alexius”. Kanonicy skierniewiccy – komżę podbitą błękitem oraz na pozłacanym łańcuchu distinctorium w postaci równoramiennego krzyża pokrytego czerwoną emalią, ze złotymi liliami i z nałożonym na nim wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na rewersie krzyża widnieje łaciński napis: „SS. Cor Jesu”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy