Nowy numer 48/2020 Archiwum

Boży przepis na szczęście

Każdy z nas otrzymał od Jezusa osobiste zaproszenie do świętości.

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 5,1-12a)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z Mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

Dziś nasze oczy zwracamy ku niebu, ku wieczności, przypominając sobie, że nasze życie tutaj to nie wszystko. To zaledwie "wstęp" do wszystkiego! Dziś wpatrujemy się w tych, którzy w Bogu odnaleźli swoją pełnię i szczęście, a których czcimy jako świętych i błogosławionych Kościoła. Zarówno tych oficjalnie proklamowanych, jak i tych, którzy nawet jeśli nie wyniesieni oficjalnie do chwały ołtarzy, są radością Boga w Jego domu! Jest więc to dla nas dzień radości i wdzięczności, ufności i nadziei, że i my będziemy się cieszyć pełnią świętości.

W poniedziałek natomiast pochylać się będziemy nad tajemnicą przemijania naszego życia i rozłąki z naszymi najbliższymi, którzy odeszli już do Pana. Będziemy polecać ich świętej pamięci dusze, aby jak najszybciej mogły uczestniczyć w radości chwały zbawionych.

Ewangelia ukazuje nam dziś Boży "przepis na szczęście", który paradoksalnie jest zupełnie inny od naszych ludzkich oczekiwań. Nie ma w nim ani obietnicy bogactwa, ani prestiżu czy chwały. Bóg obiecuje nam coś jeszcze większego! Mianowicie to, że w momentach naszej największej słabości czy kruchości nie będziemy sami! On będzie z nami i będzie nas wyprowadzał z naszego ubóstwa, smutku, tęsknot, trudności, niepokojów, cierpień i prześladowań.

Według Ewangelii, człowiek szczęśliwy to ten, który nie ma w samym sobie poczucia bezpieczeństwa, lecz pozwala, aby to Bóg był we wszystkim jego Źródłem, czyli jest ubogi duchem. To ten, który nie ucieka przed smutkiem, lecz pozwala, by Bóg go pocieszał. To ten, który nie używa przemocy w relacjach, ale zdobywa szacunek i autorytet innych siłą swojej łagodności. To człowiek, który realizację swoich aspiracji, pragnień i marzeń uzgadnia z Bogiem i Jego wolą co do swojego życia.

Ewangelicznie szczęśliwa jest ta osoba, która nie oskarża, nie osądza ani nie ocenia według jedynie swojego punktu widzenia, lecz uczy się postawy miłosierdzia, które sama czerpie z Bożego przebaczenia. Dzięki temu, że ma czas dla Boga i chętnie z Nim przebywa, widzi Go w drugim człowieku swoim czystym spojrzeniem i czystym sercem. To osoba, która pierwsza wyciąga rękę do zgody i pojednania, szuka dróg dialogu i porozumienia, bo nosi w sercu Boży pokój płynący z synowskiej relacji ze Stwórcą. To ta i ten, którzy mają odwagę przyjąć trud, niezrozumienie i cierpienie, lecz nie wyrzekną się źródła swojego szczęścia i radości, czyli miłującego ich Boga!

Droga szczęścia wskazana przez Jezusa może być drogą życia każdego i każdej z nas! A to nic innego jak zaproszenie do świętości. Wybór należy do nas.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama