Nowy numer 48/2020 Archiwum

Proś o wstawiennictwo!

Ci, którzy spróbowali - nie żałują, bo święta Wiktoria wyprosiła im wiele łask.

Nie wszyscy wiedzą, że na przestrzeni wieków, powstało wiele różnego rodzaju modlitw za wstawiennictwem św. Wiktorii. Z pewnością można powiedzieć jednak, że o pomoc świętą Rzymiankę prosili zarówno ludzie prości jak i dobrze wykształceni pochodzący z rodów szlacheckich i królewskich. Wśród modlitw są te pisane językiem staropolskim. Poniżej prezentujemy dwie w oryginalnej pisowni.

Oddanie się pod szczególną łaskę świętej Wiktorii
Święta Wiktorio, panno i męczenniczko, któraś dla miłości Oblubieńca twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, światem pogardziła, ciała i czarta natarczywości zwyciężyła, wiele niewinnych panien Bogu pozyskała, od okrutnego tyrana zabita mieczem, poszłaś na wieczne wesele -ciebie, panno święta, za najosobliwszą patronkę na cale życie moje biorę i pokornem sercem twojej wzywam pomocy; abyś twojemi prośbami u Boga prawdziwe rzeczy znikomych pogardzenie, grzechu wszelkiego obrzydzenie, czystego sumienia do śmierci dotrzymanie, szczere w Bogu zamiłowanie, od nagiej a niespodziewanej śmierci zachowanie i w lasce tegoż Boga ostatnie dotrwanie wyjednać raczyła. Niech przy zwycięskiem imieniu two-jem, zwyciężę wszelkie do grzechu okazyje i złe nałogi oraz wszystkie nieprzyjacioły duszy mojej potłumię. Zachowaj mnie od powietrza morowego, od głodu i pożaru ogniowego obroń mnie. Ty mi, święta patronko, bądź w życiu opieką, a przy śmierci pociechą i obroną. Pozwól, bym pod zwycięskim imieniem twoim, o święta Wiktorio - życie zakończył i wszedł do chwały Oblubieńca twojego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Ucieczka do świętej Wiktorii we wszystkich potrzebach
Ja, grzesznik niegodny, uciekam się do twojego wstawiennictwa, panno i męczenniczko, Wiktorio święta! Szczęście, jakiegoś dostąpiła, jest największe. Nie lękasz się już utraty tego szczęścia. Przez całą wieczność będzie twojem. Wysłużyłaś je sobie rozlicznemi cnotami, chwalebnemi uczynkami, bolesnem męczeństwem, wzgardą świata i miłością Boga. Przyczyń się za mną, niegodnym sługą twoim. Wyjednaj mi, czego nędza moja u Boga wyjednać nie może (tu wyrazić należy potrzeby swoje NN). Przedstaw twoje cnoty i proś Go, przez zasługi Syna Jego, twoje i zasługi Wszystkich Świętych, aby się zmiłowawszy nade mną i grzeszną duszą moją, zbawił ją i pokazał świętą swoją Opatrzność nade mną; żeby był moim pocieszycielem w smutkach, wspomożycielem w niedostatku, obrońcą w przygodach wszelkich, wybawicielem od powietrza zaraźliwego, pożaru ogniowego, głodu ciężkiego, nagłej i niespodziewanej śmierci i od wszelkiego złego tak duszy, jak ciała. Niech ta godzina w którą Cię wysławiam, tak dla mnie będzie szczęśliwa. O święta Wiktorio! Patronko łaskawa, żebym przez ciebie wszystko to otrzymał, o co cię pokornie proszę. Daj to, łaskawy, miłosierny i wszechmogący Boże! dla tej Świętej twojej, przez którą Ciebie czczę i wychwalam, co otrzymawszy, pragnę Cię z nią wielbić i wysławiać na wieki wieków. Amen.

 

.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama