Reklama

    Nowy numer 11/2023 Archiwum

Bibliści i malowane przypowieści

– Idea głoszenia katechez biblijnych w Roku Miłosierdzia jest strzałem w dziesiątkę. Podobne akcje widziałem we Włoszech podczas Roku św. Pawła. Czytając biblię, możemy nie tylko wyczytać wiele prawd o miłosiernym Bogu, ale przede wszystkim z Nim się spotkać – mówi ks. Marcin Zieliński.

W całym Kościele przeżywamy ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia, który ma nam przypomnieć, że nasz Bóg jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. W bulli Misericordiae vultus ojciec święty podał konkretne wskazania, mówiące, co należy zrobić, aby dobrze przeżywać ten Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Papieskie propozycje to m.in. ustawienie Bramy Miłosierdzia w wybranych sanktuariach, pielgrzymka do Drzwi Świętych w Rzymie, odkrycie na nowo uczynków miłosierdzia względem ciała i ducha czy inicjatywa „24 godziny dla Pana”. Słowa zachęty papieża mocno do serca wzięli sobie duszpasterze z parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Obraz odczytany

W parafii św. Wawrzyńca papieskie sugestie zostały nie tylko podjęte, ale i poszerzone. I tak do kaplicy całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzi Brama Miłosierdzia, a obok obrazu „Jezu, ufam Tobie” znajduje się okolicznościowy baner, na którym niczym na dwóch tablicach prawa wypisane są uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha. Papieskie wezwanie do duchowej odnowy jest realizowane przez comiesięczną katechezę biblijną, która jest wygłaszana w ramach homilii podczas każdej Mszy św. Pierwsza odbyła się 6 grudnia, a więc na progu otwarcia Roku Miłosierdzia. Wygłosił ją ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista, wikariusz sochaczewskiej parafii, pomysłodawca cyklu. Kapłan ukazał biblijny wymiaru obrazu Jezusa Miłosiernego. Szczegółowej analizie poddany został najpierw ubiór Jezusa, a później Jego gesty. Jezus Miłosierny ubrany jest w białą szatę z rękawami, która „przepasana jest na piersiach złotym pasem”. – W wymiarze biblijnym jest to ubiór arcykapłana Starego Testamentu, który dodatkowo nakładał na siebie efod spięty na ramionach szlachetnymi kamieniami, będącymi „kamieniami pamięci o synach Izraela” – wygłosił ks. Mariusz, a wspominając klejnoty, przywołał ich wyjaśnienie pochodzące ze starożytnych źródeł pozabiblijnych (pisma Józefa Flawiusza i dokumenty z Qumran). – Kamień na prawym ramieniu arcykapłana dawał blask, gdy Bóg uczestniczył w świętych obrzędach ludu wybranego. Był to więc znak Jego obecności. Natomiast kamień na lewym ramieniu błyszczał, gdy urząd arcykapłana pełniła właściwa osoba, ustanowiona zgodnie z prawem i tradycją. Był to więc znak wiarygodności i uwierzytelnienia wypełnianej posługi. Autor Listu do Hebrajczyków jako jedyny w Nowym Testamencie nazywa Jezusa „miłosiernym, a zarazem wiarygodnym wobec Boga Arcykapłanem”. W obrazie „Jezu, ufam Tobie” ukazuje się cała ich głębia, spływająca na nas przeobficie. Jezus lewą ręką, a więc tą od serca, delikatnie odsłania szatę na piersi. Jest to więc odsłonięcie Boskiej tajemnicy, głębi Boskiego życia i zaproszenie nas do uczestnictwa w nim. To życie spływa na każdego człowieka w postaci dwu promieni: prawy, czerwony, świadczy o Bożej obecności, która zawsze jest objawieniem miłosierdzia; lewy, biały, obrazuje wiarygodność i wierność Jezusowego posłannictwa. Pełnia tego objawienia ukazała się na krzyżu, gdy z przebitego boku Jezusa wypłynęły krew i woda. Skoro sakramenty Kościoła biorą początek z przebitego boku Jezusa, to – zgodnie z objawieniami Apostołki Miłosierdzia – biały promień oznacza sakrament pojednania, a czerwony – Eucharystię – tłumaczył biblista.

samarytanin już jest

Warto wspomnieć, że przez cały rok do parafii będą przybywać prelegenci specjalizujący się w konkretnym obszarze ksiąg biblijnych, przybliżając zagadnienia miłosierdzia Bożego. W niedzielę 31 stycznia została wygłoszona druga konferencja. O Bożym miłosierdziu w Księdze Mądrości mówił ks. dr Marcin Zieliński, wykładowca KUL. W tej najmłodszej księdze Starego Testamentu Bóg nazwany został „Miłośnikiem życia”. – Wersetem centralnym księgi są trzy słowa: „Miłujesz wszystkie stworzenia”. To pokazuje, że wszystko, co zostało stworzone, jest kochane przez Boga. Każdy człowiek, każda roślina i każde zwierzę. Skoro coś zaistniało, to znaczy, że Bóg tego chciał. Już w momencie stworzenia Pan Bóg objawia każdemu swoją miłość. Kiedy się rodziliśmy, Bóg nad nami czuwał – przekonywał kaznodzieja. 28 lutego o Bożym miłosierdziu w Psalmach będzie opowiadał dr Mariusz Górny SSP. Kolejne biblijne odsłony przymiotu Bożego, jakim jest miłosierdzie, m.in. w księgach prorockich, przypowieściach z Ewangelii Mateusza i Łukasza, już niebawem. W parafii św. Wawrzyńca poza katechezami biblijnymi przeprowadzany jest także konkurs plastyczny dla dzieci. W niedzielę poprzedzającą katechezę biblijną na Mszy św. z udziałem dzieci jest odczytywana, a następnie wyjaśniana Ewangelia ukazująca Boże miłosierdzie w przypowieściach oraz cudach, których dokonał Jezus „zdjęty litością”. Uczestniczące w Eucharystii dzieci są zachęcane do wykonania rysunku obrazującego daną przypowieść. Do duszpasterzy dotarły już prace ukazujące Miłosiernego Samarytanina. Podczas kolejnych spotkań dzieci poznają m.in. przypowieść o zagubionej owcy, zgubionej drachmie, synu marnotrawnym, faryzeuszu i celniku, uzdrowieniu trędowatego, a także nakarmieniu głodnych i wskrzeszeniu młodzieńca. Najlepsze prace będą nagradzane w każdym miesiącu. Na zakończenie Roku Miłosierdzia zostaną one umieszczone w okolicznościowej gablocie. Wówczas też odbędzie się finał konkursu plastycznego. Dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody. Wszystkie katechezy biblijne i najlepsze prace dzieci zostaną opublikowane w okolicznościowej książce, której wydanie jest zaplanowane na listopad.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy