Nowy numer 43/2020 Archiwum

Jak Egeria i pątnik z Bordeaux

– Już 120–150 lat po Chrystusie powstały pierwsze zapisy pielgrzymów, którzy pokonali daleką drogę do Ziemi Świętej, aby przekonać się o pewności przyjętych nauk – mówił ks. dr Mariusz Szmajdziński, znawca Biblii.

Jednym z wydarzeń X Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach był wykład „Geografia wiary według św. Łukasza”. Poprowadził go ks. Szmajdziński, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Łowickiej. Niedawno razem ze swoim kolegą ze studiów – orionistą ks. Michałem Szweminem – wydał album, w którym zebrał fotografie Ziemi Świętej wykonane podczas kursu archeologicznego w ramach specjalistycznych studiów w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie w 2007 r. oraz ponownej wyprawy dwa lata później.

W biblijnej przestrzeni

Na spotkanie z biblistą do skierniewickiego oddziału Civitas Christiana przyszło kilkadziesiąt osób. – We wstępie albumu bp Józef Zawitkowski napisał: „Wiara jest ze słuchania, ale i z widzenia. Bóg tam był i jest w śladach, które na ziemi zostały. On zawsze jest!”. To pierwsze stwierdzenie jest nawiązaniem do Listu św. Pawła do Rzymian i całej teologicznej myśli św. Pawła apostoła. Natomiast jeżeli chodzi o to, że wiara rodzi się z widzenia, ktoś może to zakwestionować, przywołując słowa z Ewangelii Janowej, że przecież Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Owszem, ale zwróćmy uwagę, że to dotyczy św. Tomasza. W tym gronie błogosławionych jesteśmy również my, bo przecież realnie Pana Jezusa nie widzimy, a w Niego wierzymy. Ksiądz biskup odnosi się do miejsc świętych, do przestrzeni, które rzeczywiście mogą pomnożyć naszą wiarę – mówił biblista.

Temu też służy wydawnictwo „Ziemia Święta z Ewangelią świętego Łukasza”. Cieszy się dużą popularnością. Można je traktować jako przewodnik. Autorom zależało, żeby przybliżyć piękno biblijnych krain i ewangelicznego orędzia. Ksiądz Szmajdziński podjął się tłumaczenia fragmentów Ewangelii św. Łukasza z języka greckiego. Rozpoczynają każdy rozdział albumu i stanowią odniesienie zarówno do zdjęć, jak i opisów. – Nawet Święta Rodzina pielgrzymowała do takich miejsc jak Jerozolima. Oczywiście odbywało się to zgodnie w wymogami prawa żydowskiego. Takie pielgrzymowanie miało zapewnić również radość i pogłębić wiarę. Do tych miejsc pielgrzymują także Pan Jezus, a potem Paweł apostoł. Już 120–150 lat po Chrystusie powstały pierwsze zapisy pielgrzymów, którzy pokonali daleką drogę do Ziemi Świętej, aby przekonać się o pewności przyjętych nauk – mówił prelegent i podał przykłady anonimowego pielgrzyma z Bordeaux czy pątniczki Egerii. W tym gronie była też inna kobieta – św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, która przyczyniła się do tego, że chrześcijaństwo stało się religią państwową w starożytnym Rzymie. Jej także zawdzięczamy odnalezienie Krzyża Świętego.

Historyk i geograf

W Ewangelii według św. Łukasza jest najwięcej odniesień do geografii Palestyny. Jej najbardziej obszerna część przedstawia Jezusa w drodze. Wiele wydarzeń – poczynając od zwiastowania, a kończąc na wniebowstąpieniu – apostoł umieścił w konkretnych miejscach, podając ich nazwy własne. – Tradycja mówi o nim wiele, że był lekarzem i malarzem. Greka Łukaszowa pod względem artystycznym, literackim wyróżnia się na tle całego Nowego Testamentu, więc był także pisarzem. Czytając tę Ewangelię, widzimy, że św. Łukasz to też historyk i geograf – mówił ks. Szmajdziński. – Tylko w tej Ewangelii znajdujemy także przypowieść o miłosiernym ojcu i jego dwóch synach, którzy się zatracili: jeden w dalekich stronach grzechu, drugi w ojcowskim domu. To tylko w tej Ewangelii znajdziemy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie czy też możemy przeczytać o pierwszym świętym, czyli dobrym łotrze, który nawrócił się w ostatniej chwili – mówił biblista, objaśniając styl pisania św. Łukasza w porównaniu z pozostałymi ewangelistami. Podsumowaniem wykładu była prezentacja zdjęć Ziemi Świętej. Prelegent pokazał również miejsca, do których rzadko trafiają zorganizowane grupy zwiedzających. Podkreślił, że w zrozumieniu Biblii przydatna jest znajomość symboliki imion i nazw miejsc. Zainteresowanych bliższym poznaniem Pisma Świętego ks. Szmajdziński zaprasza do parafii w Boczkach Chełmońskich, gdzie jest proboszczem. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. o 17.00 prowadzi spotkania grupy biblijnej. Kontynuuje omawianie poszczególnych ksiąg Starego Testamentu, które rozpoczął podczas posługiwania w poprzednich parafiach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama