Na prymasowskim dworze

Ukazała się książka o zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu. Autor omawia kompetencje i obowiązki urzędników zamkowych w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych.

W sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury odbyła się 3 listopada promocja książki Michała Słomskiego "Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. - 1531 r.)".

Autor jest związany z Łowiczem. Tu się urodził i ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego. Jest absolwentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie - asystentem w Zakładzie Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz uczestnikiem studium doktoranckiego w tym samym instytucie.

Książka o zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu to pierwsza taka publikacja 27-latka. M. Słomski przyznał, że powstała w oparciu o jego pracę magisterską.

Wydania podjęło się Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zaś część kosztów pokryto dzięki programowi "Małe Granty 2017", który realizuje ŁOK.

Dziś z łowickiego zamku pozostały tylko ruiny, nie odzwierciedlające jego rangi. Był największym spośród pięciu zamków arcybiskupów gnieźnieńskich. Stąd zarządzano okolicznymi dobrami, które stanowiły własność arcybiskupów.

Dzięki zachowanym dokumentom M. Słomski przedstawił, jak to się odbywało począwszy od XIV w. aż do czasów prymasa Jana Łaskiego (arcybiskupi gnieźnieńscy byli także prymasami Polski).

Autor podjął próbę scharakteryzowania starostów łowickich z tego okresu jako grupy społecznej. Ponadto ukazał zadania niższego personelu zamkowego oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

Oba zagadnienia starał się przedstawić na szerszym tle, wykorzystując wzmianki o urzędnikach zarządu terytorialnego innych dóbr wielkiej własności (głównie biskupiej) i personelu pozostałych zamków z ziem polskich końca średniowiecza i początku nowożytności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..