Nowy numer 2/2021 Archiwum

Rada scali ruchy ruchów

Wiodącą rolę odgrywać w niej mają świeccy. Jest już projekt statutu. Niebawem zostanie przesłany do dalszych konsultacji.

W sali konferencyjnej kurii łowickiej ordynariusz bp Andrzej F. Dziuba spotkał się 29 listopada z duszpasterzami i asystentami kościelnymi poszczególnych grup i ruchów kościelnych działających w diecezji. Zebrani omawiali projekt statutu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łowickiej. – Ten statut powstaje nie po to, żeby zabrać komuś tożsamość czy własną specyfikę. Nie chodzi o zakazanie autonomii, tym bardziej że wiele ruchów ma swoje statuty. Rada jest próbą koordynacji między strukturami ruchów, które są w naszej diecezji – mówił bp Dziuba.

Unikatowy zapis

Nie wszystkie diecezje w Polsce mają taki statut. Jego wypracowanie pozwoli dołączyć diecezji łowickiej do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Projekt statutu przedstawił ks. Robert Kwatek, diecezjalny referent i koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich. Przy opracowywaniu dokumentu konsultował się z o. Adamem Schultzem SJ, przewodniczącym ORRK. Wzorem były podobne statuty zatwierdzone w innych diecezjach, jednak ten dla diecezji łowickiej jest unikatowy. Projekt zawiera istotny zapis, że DRRiSKDŁ będzie się troszczyć o poznanie, zachowanie i propagowanie zasad katolickiej nauki społecznej. Takiego zapisu nie ma w statutach odpowiednich rad pozostałych diecezji. – Jest to zgodne z wnioskami z ostatniej Konferencji Plenarnej ORRK. Każdy ruch rozwija się według swojego charyzmatu i swojej wizji. Jednak jest potrzeba działania wspólnego, które powinno być oparte na zasadach dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności – mówił ks. Kwatek. Chodzi o to, żeby poszczególne ruchy czy stowarzyszenia w swojej działalności nie zamykały się tylko w obrębie potrzeb członków swoich grup, ale działały także dla dobra parafii i diecezji. Dokumentem programowym rady będzie „Kompendium nauki społecznej Kościoła”, wydane przez Papieską Radę „Iustitia et Pax” w 2004 roku. Stanowi on pomoc dla świeckich, którzy chcą zapoznać się z nauczaniem Kościoła na temat moralności społecznej, jednocześnie w swojej treści docenia nowe, różne charyzmaty kościelne ukierunkowane na ewangelizację życia społecznego.

Zasadnicze informacje

Jednym z zadań DRRiSKDŁ ma być wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych. Jak zauważył bp Dziuba, taka rola rady wpisuje się we współczesne tendencje. Świeccy coraz częściej odciążają kapłanów od zabierania głosu w mediach. Powstanie rady pozwoli także na lepsze informowanie ogółu o podjętych inicjatywach przez poszczególne grupy. Proponowany statut zawiera tylko zasadnicze informacje. Więcej szczegółów znajdzie się w aneksach, które zostaną opracowane po jego zatwierdzeniu. Skład DRRiSKDŁ mają tworzyć przedstawiciele wszystkich ruchów, stowarzyszeń i grup nieformalnych działających w diecezji. Ich udział ma być dobrowolny. Z urzędu w skład rady mają wejść mianowani przez biskupa łowickiego duszpasterze lub asystenci kościelni poszczególnych ruchów. W pracach rady będą mogli uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – przedstawiciele organizacji niemających w niej swoich delegatów. Natomiast prezydium mają tworzyć świeccy. Stały w nim udział ma mieć diecezjalny referent i koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich. Działalność rady ma mieć charakter społeczny. Projekt statutu zostanie przesłany do dalszych konsultacji w poszczególnych ruchach i stowarzyszeniach, które mają swoich asystentów kościelnych. Jeżeli jakaś wspólnota odczuwa potrzebę opieki duszpasterskiej, wystarczy, że zgłosi swoją prośbę do Wydziału Nauki Katolickiej kurii łowickiej. Kolejne spotkanie w sprawie statutu rady zaplanowano na 17 października 2018 roku. Wtedy ma zostać określony termin zebrania plenarnego, które wyłoni prezydium DRRiSKDŁ.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama