Nowy numer 2/2021 Archiwum

Biskup Wojciech Osial

Biskup pomocniczy łowicki.

Urodził się 19 listopada 1970 r. w Łowiczu. Od 1989 r. studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Po utworzeniu diecezji łowickiej ostatni rok studiów ukończył w seminarium duchownym w Łowiczu. Na prezbitera został wyświęcony 25 maja 1995 r. przez bp. Alojzego Orszulika. W latach 1995-2001 kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które ukończył z doktoratem na podstawie dysertacji dotyczącej antropologicznego wymiaru katechezy. W 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie habilitował się z nauk teologicznych o specjalności katechetyka na podstawie rozprawy „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”.

W latach 2001-2005 był katechetą w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach. W 2001 . został zatrudniony w łowickiej kurii diecezjalnej, gdzie objął stanowiska notariusza kurii, referenta ds. katechetycznych i wizytatora nauki religii. W 2005 r. wszedł w skład diecezjalnej rady duszpasterskiej. W 2013 r .został diecezjalnym cenzorem publikacji religijnych. W 2014 r. został obdarzony godnością kanonika honorowego Katedralnej Kapituły Łowickiej

W 2001 r. został wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, zaś w 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Ponadto podjął wykłady zlecone, w latach 2001-2004 w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej, a w 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2005 r. został konsultantem ds. katechezy w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i członkiem Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki. W 2006 objął funkcję rzeczoznawcy ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W 2012 r. wszedł w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W 2005 r. został zastępcą redaktora naczelnego periodyku „Studia Lovicensia”.

24 grudnia 2015 r. został mianowany biskupem tytularnym Cediae i pomocniczym diecezji łowickiej. Jego zawołanie biskupie to „Dominus cor intuetur” (Pan patrzy w serce).  Został konsekrowany 4 lutego 2016 r. w bazylice katedralnej Łowiczu przez ordynariusza łowickiego bp. Andrzeja Dziubę. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i metroplita łódzki abp Marek Jędraszewski.

Bp W. Osial jest przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama