Nowy numer 44/2020 Archiwum

Dobre, bo z duszą

Mają znakomitą renomę, bo nie tylko dobrze uczą, ale także rozwijają i wychowują. Katolickie licea doskonale radzą sobie z konkurencją. W diecezji łowickiej istnieje ich 5.

Podobnie jak maj dla maturzystów, tak kwiecień dla gimnazjalistów to czas gorący ze względu na egzaminy i wybór nowej szkoły. Zanim wybiorą konkretną placówkę, sięgają do rankingów, rozpytują absolwentów i uczniów. Nie bez znaczenia jest także liczba laureatów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dla kandydatów znaczenie ma także, czy szkoła – poza wiedzą – daje szansę na rozwijanie pasji i kształtowanie dojrzałej postawy wobec życia.

W marynarskich mundurkach

Najstarszą szkołą, bo istniejącą od 1908 roku, jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Jest to szkoła żeńska, oparta na systemie wychowawczym bł. Marceliny Darowskiej. Przy szkole działa internat, który z czasem staje się drugim domem dla dziewcząt. Efektywność procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz lepszy kontakt z nauczycielami ułatwia mała liczebność klas. Szkoła, bazując na doświadczeniu i sprawdzonych metodach dydaktycznych, jest otwarta na nowe rozwiązania i zapewnia dostęp do nowoczesnej bazy multimedialnej oraz wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie nauczania. Uczennice osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. W 2016 roku liceum zajęło 69. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Maturalnym „Perspektyw”. Atutem placówki jest duża dowolność wyboru przedmiotów rozszerzonych i możliwość rozwijania zainteresowań i pasji. W szkole prężnie działa wolontariat, w którego ramach organizowane są wyjazdy m.in. do domu opieki społecznej, domu dziecka, oraz działa program „Adopcja na odległość”. Żywa jest też tradycja i cykliczne spotkania absolwentek. Dzięki nim Szymanów pozostaje ważnym punktem odniesienia na całe życie. – Uczennice kończące to liceum są kobietami odważnymi, zdolnymi do podjęcia odpowiedzialnych zadań w rodzinie, społeczeństwie i Kościele – mówi s. Bogna, dyrektor placówki.

Mądrość w cenie

Od 20 lat w Skierniewicach z sukcesem kolejne roczniki kształci Klasyczne LO im. ks. S. Konarskiego. Działalność szkoły opiera się na dwóch filarach, którymi są edukacja oraz wychowanie chrześcijańskie. – W pierwszej dziedzinie odnosimy sukcesy, z czego bardzo się cieszymy. Na maturach mamy świetne wyniki. Cieszymy się wysokim wskaźnikiem EWD, który pokazuje, że młodzież wciąż się rozwija. Od kilku lat znajdujemy się wśród Złotych Szkół według rankingu „Perspektyw” – podkreśla ks. Piotr Karpiński, dyrektor szkoły. Na sukcesy w wymiarze edukacyjnym wpływają też dobra atmosfera szkoły i otwarte relacje między uczniami a nauczycielami, co owocuje dobrym rozpoznaniem mocnych i słabych stron ucznia. Ważne jest także wspieranie uczniów w przygotowaniach do konkursów i olimpiad. Szkołę wyróżnia też możliwość dowolnego wyboru przedmiotów rozszerzonych. Wychowanie ma pomóc w stawaniu się dobrym człowiekiem i chrześcijaninem. – Uczniowie uczestniczą w Mszach szkolnych w pierwsze piątki i drugie niedziele miesiąca. Staramy się dobrze zorganizować rekolekcje wielkopostne, by był to czas refleksji i wzrostu wewnętrznego. Ostatnio zorganizowaliśmy drugą Ekstremalną Drogę Krzyżową i zaproponowaliśmy uczniom seminarium wiary – opowiada ksiądz dyrektor.

Wiara i nauka

W Łowiczu działa Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju. Szkoła prowadzona przez zakon ma uznaną markę. Dowodem jest 100-procentowa zdawalność matur oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Laureaci i finaliści oraz uczniowie z wysoką średnią ocen otrzymują stypendia naukowe. Podobna nagroda wręczana jest za osiągnięcia sportowe. Liceum oferuje naukę w klasach o profilach: biologiczno-chemicznym, humanistycznym i politechniczno-ekonomicznym oraz naukę języków obcych – angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Są zajęcia uzupełniające, m.in. z filozofii i grafiki komputerowej. Placówka ma bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz bibliotekę. – Szkoła to nie tylko nauczanie, ale i formacja – podkreśla Przemysław Jabłoński, dyrektor liceum. Charyzmat i pedagogikę pijarską, którymi kieruje się placówka, odzwierciedlają dwa słowa: „Wiara i nauka”. Codziennie rano uczniowie gromadzą się na modlitwie. Rozwój podopiecznych realizowany jest wszechstronnie. Organizowane są liczne wyjazdy do placówek kulturalnych i naukowych oraz wycieczki, w tym zagraniczne. Uczniowie angażują się w rozmaite inicjatywy o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, m.in. Marsz dla Życia i Rodziny, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich. Dla wszystkich uczniów pierwszych klas liceum tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego organizowany jest obóz integracyjny.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama