Nie będzie ewakuacji pacjentów

Szpital Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej nie jest już zarządzany przez spółkę AMG Centrum Medyczne. Zarząd powiatu rawskiego rozwiązał ze spółką umowę na prowadzenie placówki w trybie natychmiastowym.

Starosta rawski Józef Matysiak informuje, że powodem jest niewywiązywanie się spółki z warunków zawartych w umowie dzierżawy. Jednym z nich było wybudowanie nowego pawilonu szpitalnego. Prowadzenie szpitala przejął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Władze powiatu zapewniają, że pacjenci tak jak dotychczas mogą otrzymać w szpitalu pomoc, bo placówka świadczy bezpłatnie usługi medyczne w dotychczasowym zakresie.

- Na mocy prawa przejęliśmy szpital z personelem medycznym i wyposażeniem. Cały sprzęt i budynki są własnością SPZOZ, także w pełni zabezpieczamy opiekę medyczną, chociaż nie mamy kontraktu z NFZ. Procedury lecznicze na razie będą finansowane ze środków własnych SPZOZ. Ale trwają już rozmowy z narodowym funduszem o kontraktowaniu usług - mówi starosta Józef Matysiak. Zaprzecza też informacjom, jakoby konieczna była ewakuacja pacjentów z placówki.

Łódzki oddział NFZ w wydanym w tej sprawie oświadczeniu informuje o piśmie, w którym spółka AMG, wobec rozwiązania umowy dzierżawy skutkującej brakiem możliwości udzielania świadczeń w pomieszczeniach szpitala, wnioskuje o rozwiązanie wszystkich umów zawartych z Łódzkim Odziałem Wojewódzkim NFZ na podstawie porozumienia stron

Dyrektor ŁOW NFZ w trosce o bezpieczeństwo pacjentów powiadomił Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łodzi oraz zlecił natychmiastową kontrolę w Szpitalu Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Pomoc w rawskim szpitalu można otrzymać w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrycznym, położniczo-ginekologiczno-noworodkowym, gruźlicy i chorób płuc oraz w poradniach specjalistycznych, takich jak: poradnia okulistyczna, poradnia ortopedyczna, poradnia onkologiczna, poradnia gruźlicy i chorób płuc oraz poradnia odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..