Nowy numer 08/2024 Archiwum

Radość plonów

W niedzielę 16 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 11.30 w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz. dziękowano Panu Bogu za tegoroczne plony.

Gospodarzami dożynek byli mieszkańcy wsi Ścieki. Cała uroczystość rozpoczęła się przy pomniku św. Jana Pawła II, gdzie ustawiły się delegacje z wieńcami oraz starostowie dożynek: Marcin Tomczyk i Jolanta Guzek niosący chleb i miód. Po powitaniu przez ks. Bogumiła Karpa, proboszcza i dziekana rawskiego procesja prowadzona przez Zespół Ludowy "Wspomnienie" weszła do kościoła. W świątyni starostowie przekazali chleb, a zespól odśpiewał dożynkową pieśń. Okolicznościową homilię wygłosił diakon Przemysław Kocik. W pięknych słowach mówił o potrzebie dziękowania Bogu i ludziom za trud żniw. Kaznodzieja homilię zakończył kazanie wierszem Franciszka Karpińskiego "Pieśń podczas pracy w polu":

Boże! z Two­ich rak ży­je­my,
Choć na­szy­mi pra­cu­je­my;
Z Cie­bie plen­ność mie­wa rola,
My zbie­ra­my z Twe­go pola.

Wszyst­ko Cię, mój Boże, chwa­li,
Ale­śmy i to po­zna­li,
Ze naj­mil­sza Ci się zda­ła
Pra­cu­ją­cej ręki chwa­ła.

Co rzą­dzisz zie­mią i nie­bem!
Opatrz dzie­ci Two­je chle­bem
Ty nam daj uro­dzaj zlo­ty.
My Ci da­jem trud i poty.

Sprawujący Msze św. ks. Proboszcz Bogumił Karp poświecił przyniesione wieńce przygotowane w tym roku przez wsie: Ścieki, Podlas i Pasiekę Wałowską. Na koniec liturgii został odczytany przez gospodarzy Akt zawierzenia rolnika.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy