Nowy numer 14/2021 Archiwum

Bóg Stwórca. Woda jednym z żywiołów

Z naszym partnerem PGK Żyrardów przygotowaliśmy cykl o wodzie: "Mamy poWody, by o tym mówić". Woda, będąca jednym z żywiołów, jest przede wszystkim źródłem i potęgą życia. Jej brak sprawia, że zwierzętom i ludziom grozi niechybna śmierć. Ten cenny dar otrzymany od Boga Stwórcy wymaga naszej odpowiedzialności i troski. Papież Benedykt XVI zauważył, że "środowisko naturalne jest pełne ran spowodowanych przez nasze nieodpowiedzialne zachowania". Czas to zacząć zmienić.

Woda to związek chemiczny składający się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu, o wzorze sumarycznym H2O. Jest najbardziej powszechnym, najobficiej występującym, najczęściej używanym i najwięcej badanym związkiem chemicznym. Występuje także na przynajmniej kilku obiektach Układu Słonecznego. Stanowi istotny element budowy Ceres i księżyców lodowych krążących wokół planet olbrzymów, jako domieszka występuje w ich atmosferach, a przypuszcza się, że duże jej ilości znajdują się we wnętrzach tych planet.

H2O pokrywa około 70 proc. obszaru Ziemi, ale tylko ok. 2,7 proc. wody powierzchniowej to woda słodka. 68,7 proc. słodkiej wody na Ziemi jest uwięzione w lodowcach.

Woda reguluje temperaturę Ziemi, a także temperaturę ludzkiego ciała. Przenosi składniki odżywcze i tlen do komórek, stawów, chroni narządy i tkanki oraz usuwa toksyny.

O wodzie czytamy także na kartach Biblii. Ukazana jest tam nie tylko jako pramateria, ale ma wiele znaczeń. Występuje zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Symbolizuje życie, błogosławieństwo, oczyszczenie, nowe życie, wyjście z grzechu, pokorę, uzdrowienie. Symbolika wody może być pozytywna (dotycząca życia czy uzdrowień) lub negatywna (dotycząca zagrożeń, złych mocy). Obraz wody pojawia się w Biblii podczas opisów stworzenia w Księdze Rodzaju.    

Księga Rodzaju 1,7: „A potem Bóg rzekł: »Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!«. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem”. 

Rycina z Biblii wydanej w 1909 r. Własność katedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach.   Rycina z Biblii wydanej w 1909 r. Własność katedry pw. Chrystusa Króla w Katowicach.
Fotoreprodukcja: Henryk Przondziono/Gość Niedzielny

Także na dalszych kartach Biblii wody i jej bogatej symboliki nie brakuje. Doskonale wszystkim znane są opisy potopu, wydobycie wody ze skały przez Mojżesza, chrzest Jezusa w wodach Jordanu. Woda jest obecna także podczas pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej, podczas publicznego nauczania Jezusa, który chodził po wodzie, uciszał burze. Wypływa ona także z boku Zbawiciela na krzyżu. Woda jest więc symbolem łaski i zbawienia, obrazem Ducha Świętego.

O biblijnym znaczeniu wody naszym czytelnikom opowiada ks. dr Mariusz Szmajdziński, biblista.

"Mamy poWODY, by o tym mówić" - Woda jednym z żywiołów cz1
Gość Łowicki

Woda występuje także w literaturze, sztuce, obrzędach. „Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym życiem (...)” - pisał Antoine de Saint-Exupéry. Znajdziemy ją także w wierszach ks. Jana Twardowskiego: „Byk zmęczony wieczorem chyli łeb ku wodzie/ tak pisał Wiktor Hugo/ powtarzam, na co dzień/ uczę swoich wiernych głęboko wzruszony/ zanurzać choćby łapę do wody święconej”, czy Wisławy Szymborskiej: „Nie starczy ust do wymówienia przelotnych imion twoich, wodo”

Myśląc o wodzie warto zadawać sobie pytanie, czy dbamy o nią z należytą starannością. Do odpowiedzialnych zachowań względem środowiska, w tym także o rozsądne gospodarowanie wodą zachęcali papieże: Jan XXIII, Paweł VI, Jana Paweł II, Benedykt XVI. O dbałość o planetę apeluje także papież Franciszek. W Encyklice ”Laudato Si” papież przypomniał nauczanie patriarchy ekumenicznego Bartłomieja, który w sposób stanowczy mówił o konieczności wyrażenia skruchy z powodu braku naszej dbałości o planetę. «Jeśli bowiem ludzie powodują wymieranie gatunków oraz zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego stworzenia, jeśli bowiem ludzie degradują integralność ziemi, powodując zmiany w jej klimacie, odzierając ziemię z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi – to wszystko to są grzechy». Ponieważ «zbrodnia przeciw naturze jest zbrodnią przeciw nam samym i grzechem przeciw Bogu» czytamy w encyklice ”Laudato Si” (LS 8)  

W podróż i opowieści o wodzie, jej uzdatnianiu, właściwościach, zabiorą nas pracownicy PGK Żyrardów.

Kim jest nasz partner? Misją PGK Żyrardów jest zaopatrzenie miasta w wodę, odbiór ścieków oraz dbałość o tereny zielone. Śmiało można powiedzieć, że woda to ich żywioł, o której wiedzą wszystko.

Przedsiębiorstwo dostarcza H2O najwyższej jakości ponad 40 tysiącom osób, konserwuje i eksploatuje ponad 250 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wodę dla całego miasta, pobiera z zasobów wód podziemnych z ujęcia Sokule, ze studni o głębokości od 67 do 101 m. Wszystkie działania przedsiębiorstwa podporządkowane są ekologii.

PGK nie poprzestaje jedynie na dostarczaniu wody, odbiorze nieczystości stałych i płynnych czy trosce o zieleń miejską. Firma jest w stałym kontakcie ze swoimi Klientami. Na swojej stronie publikuje nie tylko ważne komunikaty. Obok informacji potrzebnych klientom popularyzuje także wiedzę na temat ekologii, organizuje konkursy dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia, ekologiczne rozwiązania, bycie eko i życie w poszanowaniu środowiska. Jest pomysłodawcą i sponsorem wielu konkursów: Jestem EKO, Akcja SEGREGACJA, Cztery pory roku, Regulujesz zyskujesz) a  także akcji Pij czystą żyrardowską wodę z kranu, Światowego Dnia Wody, Dnia Dziecka, wtorków saturatorków, Mikołajek. Sponsoruje także klub UKS Trójka, wiedząc, że sport i ekologia to zdrowie. Zaprasza także  mieszkańców na lody, wszak to kolejny stan skupienia wody i do tego bardzo smaczny. Na tym nie koniec. Przedsiębiorstwo prowadzi także EKO kącik "Podaj dalej", który powstał z inicjatywy PGK oraz samych mieszkańców Żyrardowa. Odbiera i przyjmuje na PSZOK setki używanych rzeczy z żyrardowskich domów i mieszkań. Wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania. Są wśród nich zabawki, meble, sprzęty, książki oraz wiele innych rzeczy. Pomysł podarowania przedmiotom drugiego życia, to kolejny ekologiczny krok przedsiębiorstwa.

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy poznając jak wielkim darem jest woda, zaczną ją oszczędzać i szanować.

Podczas pierwszej naszej odsłony zachęcamy wszystkich do krótkiej modlitwy uwielbienia Boga Stwórcy wypowiedzianej przez św. Franciszka.

„Panie, bądź pochwalony

Przez naszą siostrę wodę,

Która jest wielce pożyteczna,

I pokorna, i cenna, i czysta”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama