Pieniądze na ochronę zabytków

Ruszył drugi nabór wniosków. Są kolejne pieniądze na renowację zabytków w Łódzkiem. Do 22 czerwca można składać wnioski na odnawianie najcenniejszych zabytków województwa łódzkiego. Jednorazowa dotacja z budżetu województwa to nawet 100 tys. zł na renowację kościołów, zamków i innych pomników kultury w Łódzkiem. W poprzedniej edycji z dofinansowania skorzystało 65 wnioskodawców.

Konkurs "Łódzkie ratuje zabytki" to kolejna szansa na zachowanie dla pokoleń najcenniejszych budowli i pomników historii. O pieniądze - do 100 tys. zł - mogą się ubiegać właściciele, użytkownicy wieczyści, a także podmioty mające ograniczone prawo rzeczowe bądź sprawujące trwały zarząd nad nieruchomością. Remontowany obiekt musi być wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego i znajdować się w jego granicach administracyjnych.

Dotacja jest wsparciem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane i może być udzielona w wysokości do 50 proc. całkowitej wartości planowanego zadania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nawet do 100 proc., przy czym maksymalnie można się ubiegać o 100 tys. zł.

To drugi w tym roku konkurs na renowację zabytków w Łódzkiem. Pierwsza edycja zakończyła się w maju. O dofinansowanie - z puli 6 mln zł - starało się 151 wnioskodawców, z których 65 otrzymało wsparcie. Wśród "wygranych" projektów są świątynie w Mileszkach i Łaznowie, Kolegium Pijarów w Łowiczu, cerkiew w Uniejowie czy XIV-wieczny kościół w Warcie. Łącznie w 17 dotychczasowych edycjach konkursu przyznano 728 dotacji na kwotę 42 mln zł. Na liście zabytków odnowionych za pieniądze z budżetu województwa łódzkiego znalazły się m.in. archikolegiata w Tumie, bazylika w Studziannie-Poświętnem, kościół parafialny w Sulejowie-Podklasztorzu, klasztor mniszek kamedułek w Złoczewie, drewniany kościół w Korczewie, kościół farny w Piotrkowie, Parowozownia w Skierniewicach, Muzeum w Oporowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Młyn w Ldzaniu-Talarze, Politechnika Łódzka, katedra łódzka czy Pałac Herbsta w Łodzi.

Informacji o konkursie "Łódzkie ratuje zabytki" udzielają pracownicy Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
- w zakresie merytorycznym - Magdalena Sowińska - tel.: (42) 291 98 27, e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl oraz Justyna Szatan - tel.: (42) 291 97 20, e-mail: justyna.szatan@lodzkie.pl;
- w zakresie finansowym - Aneta Winciorek - tel.: (42) 291 97 79, e-mail: aneta.winciorek@lodzkie.pl.

Link do ogłoszenia o konkursie: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..