By zapobiec suszy

Prawie 1,5 mln zł otrzymają w tym roku gminy w Łódzkiem na renowację zbiorników wodnych. Wśród nich gmina Maków. Pieniądze z budżetu województwa łódzkiego pomogą zapobiegać skutkom suszy.

Teren województwa łódzkiego, a w tym diecezji łowickiej, od lat narażony jest na suszę, ale i powodzie. W czerwcu ubiegłego roku rolnicy modlili się o deszcz. W lipcu prosili, by ten ustał, bo rzeki wylewają z koryta, a plony gniją od nadmiaru wody.

Pogoda nie rozpieszczała rolników i sadowników. Samorząd województwa łódzkiego, chcąc uniknąć podobnych zdarzeń, ale przede wszystkim tragedii gospodarzy, przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań związanych z renowacją zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy. Dotacji udzielono 13 zadaniom zgłoszonym przez gminy na łączną kwotę 1 483 101,95 zł.

By zapobiec suszy   Zbiornik znajdujący się w centrum Makowa przejdzie renowację. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wśród wyróżnionych jest gmina Maków. Na renowację zbiornika wodnego samorząd otrzymał 122 630,51 zł. Zbiornik znajdujący się w centrum Makowa obecnie jest zamulony, a w ramach projektu planowane jest jego oczyszczenie, wyprofilowanie, zagęszczenie skarp i wyłożenie dna hydroizolacją. Dzięki dofinansowaniu inwestycji zbiornik wreszcie będzie spełniał swoje funkcje, czyli gromadził wody w czasie nasilonych opadów czy roztopów, tworzył rezerwuar wody na czas suszy i zmniejszał ryzyko powodzi i podtopień.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..