Jezus Chrystus - Pasterz, Kapłan, Prorok

Na Niedzielę Chrystusa Dobrego Pasterza list do wiernych diecezji łowickiej napisał bp Wojciech Osial.

Biskup w swoim liście podejmuje temat duchowego zdezorientowania współczesnego człowieka, który - mimo dostępu do ogromnej liczby informacji - często traci poczucie sensu życia. Hierarcha podkreśla, że prawdziwa mądrość i zrozumienie świata wymaga odwołania się do Boga, który jest źródłem sensu i celu istnienia. "Słyszymy zapewne nieraz, że dzisiejszy człowiek ma w swoim ręku wszystkie możliwe narzędzia poznania. Świat został już prześwietlony na wskroś, dostęp do wiedzy wydaje się nieograniczony. Wystarczy wejść w internet, a znajdziemy wszystkie potrzebne dane. (...) Tak, mamy wiedzę, ale jednocześnie brakuje nam mądrości. Bo mądrość to nie tylko zasób informacji, stosy danych, teoretyczna wiedza. Mądrość to coś więcej - to zrozumienie, to uchwycenie sensu. A trudno byłoby zrozumieć świat, gdyby nie odwołać się do Boga, który ten świat stworzył. W Bogu jest zawarty sens wszelkiego stworzenia, a także ta największa tajemnica dotycząca ludzkiego serca, odpowiedź na pytania: Kim jestem? Jaki jest mój cel? Czemu istnieję? (...) Człowiek potrzebuje celu, potrzebuje uzasadnienia swojego życia, poczucia sensu. Potrzebuje powołania. A powołanie może dać tylko Bóg. Potrzebujemy więc przewodnika, kogoś, kto skontaktuje nas z Bogiem, kto wyjawi nam sekret Jego miłości. Owca oderwana od stada, owca, która oddaliła się od pasterza, może łatwo zagubić się, a nawet zginąć. Obchodzimy dziś Niedzielę Chrystusa Dobrego Pasterza i na nowo chcemy przypomnieć sobie, co to znaczy iść za Pasterzem i kim On dla nas jest" - napisał biskup.

Biskup wskazał także na rolę pośredników w Starym Testamencie, takich jak Abraham i Mojżesz, którzy byli przewodnikami ludzi w ich duchowych poszukiwaniach. I na najdoskonalszego pośrednika - Jezusa Chrystusa. "To On łączy w sobie niebo z ziemią, objawia nam Ojca i obdarza miłosierdziem. Mówi o tym Pismo Święte. Przywołajmy dwa wybrane fragmenty: »Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić« (Mt 11,27) oraz Janowe słowa: »Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył« (J 1,18). Pan Jezus jest królem, czyli pasterzem. Jak sam o sobie mówi: »Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce« (J 10,11). To król, który przyszedł, aby nas prowadzić do zbawienia. Jego władza królewska nie służy zniewoleniu człowieka, ale wyzwala nas z grzechu i czyni wolnymi dziećmi Boga. Pan Jezus jest również prorokiem, naucza lud, wyjaśnia niełatwe prawdy Boże w przystępnych przypowieściach, w obrazach zaczerpniętych z życia codziennego. Wiele razy jest nazywany »Nauczycielem«. Ma w sobie mądrość i pragnie się nią dzielić. Człowiek potrzebuje pouczenia, wyjaśnienia, wskazania drogi. Dlatego pragniemy słuchać Chrystusa, poznawać Go i podążać za Jego nauką. Pan Jezus jest wreszcie kapłanem, który na krzyżu umarł dla naszego zbawienia. Jest kapłanem, ale również ofiarą, bo złożył w ofierze samego siebie. Zwrócił na to uwagę abp Fulton Sheen: »(...) my, kapłani, jesteśmy nie tylko pasterzami, lecz również barankami. Czyż sam nasz Pan nie był jednocześnie 'Dobrym Pasterzem' i 'Barankiem Bożym' (J 1,29)? Jako ofiarujący, jest On Pasterzem. Jako ofiarowany, jest Barankiem«".

Hierarcha zachęcał, by w tym kluczu wierni modlili się o nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa. Jak pisał, potrzeba księży, którzy jako pasterze będą wskazywać drogę, którzy będą przecierać szlaki współczesnego świata i szukać zagubionych owiec. Potrzeba księży, którzy jako prorocy będą z odwagą głosić słowo Boże, którzy będą karmić ludzi tym, czym sami żyją, którzy pomogą w zamęcie ideologii tego świata rozpoznać światło Bożej mądrości. Potrzeba też księży, którzy jako kapłani będą składać siebie w ofierze, którzy oddadzą swój czas, swoje siły i talenty na służbę Bogu, którzy będą z miłością sprawować Najświętszą Ofiarę oraz modlić się w potrzebach Kościoła i świata.

"Otaczajmy troską powołanych do kapłaństwa. Nasi klerycy począwszy od tego roku akademickiego odbywają swoją formację we wspólnocie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Prośmy o nowe powołania do wspólnot zakonnych, aby Kościół żył ofiarą młodych serc, które pragną odpowiedzieć na Jezusowe wezwanie: »Pójdź za Mną« (Mk 2,14). Módlmy się także o potrzebne łaski dla nowego Pasterza naszej diecezji. Niech Bóg wskaże tego, którego sam wybrał i w zamyśle swojej miłości już do nas posłał" - napisał biskup.

Administrator apostolski zaprosił wszystkich diecezjan na obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II do diecezji łowickiej. Centralne obchody rocznicowe odbędą się 14 czerwca o godz. 18 w bazylice katedralnej w Łowiczu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..