Zmarł ks. Stefan Wysocki - "Ignac" z Szarych Szeregów

W niedzielę 7 maja w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie zmarł w wieku 89 lat ks. prał. Stefan Wysocki, żołnierz Szarych Szeregów, Honorowy Obywatel Łowicza.

Ks. prał. Stefan Wysocki urodził się 5 marca 1928 r. w Łowiczu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Wacława Majewskiego 8 sierpnia 1954 roku. W posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Sochaczewie-Trojanowie (1954-1955), św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku (1955-1956), w warszawskich -  św. Wawrzyńca na Woli (1956-1958), św. Katarzyny na Służewie (1958-1959), św. Tadeusza Apostoła na Sadybie (1959-1962), św. Augustyna na Muranowie (1962-1963), św. Jakuba Apostoła na Ochocie (1963-1967), Najczystszego Serca Maryi na Gochowie (1967) i Nawrócenia św. Pawła Apostoła na Grochowie (1967-1972).

10 stycznia 1972 r. został mianowany proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Funkcję tę pełnił prze 31 lat, do 10 czerwca 2003 roku. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii jako rezydent.

Od 27 listopada 1987 r. do 25 marca 2003 r. był dziekanem dekanatu rembertowskiego. 24 grudnia 1992 r. bp Kazimierz Romaniuk mianował go prałatem Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Od 1937 roku związany z harcerstwem. W czasie II wojny światowej S. Wysocki był żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem akcji „Uwolnić »Cyfrę«” - odbicia więźniów z więzienia UB i NKWD przy ul. Kurkowej w Łowiczu - zwanej łowickim „Małym Arsenałem”. Nosił pseudonim „Ignac”. Osobistych związków z harcerstwem nigdy nie utracił (choć jako seminarzystę usunięto go z organizacji - był osobą o odmiennych od ówczesnych poglądach ideowych). Był kapelanem Szarych Szeregów, harcmistrzem, został przewodniczącym Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a także członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W duszpasterstwie pracował przede wszystkim z młodzieżą szkolną i akademicką. Jako jeden z pierwszych rozpoczął wyjazdy w góry, spływy kajakowe - inicjatywy duszpasterskie o charakterze turystycznym.

W Wesołej rozbudował kościół, ozdobiony za jego staraniem polichromiami Jerzego Nowosielskiego, wybudował dom rekolekcyjny, który mógł przyjąć nawet 150 osób, powołał Fundację „Gniazdo Rodzinne”, której dziełem jest Dom Opieki Społecznej.

Za różnorodną działalność został odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Pro Memoria” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano go tytułami Weterana Walk, Zasłużonego dla Miasta Wesoła oraz Honorowego Obywatela Łowicza. Był również laureatem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 15 maja w parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Msza św. rozpocznie się o 10.30, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na miejscowym cmentarzu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..